Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2020. október 01-jei rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. október 1-jén a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Kövesdiné Kiss Marianna, a Városrendészeti Csoport vezetője, Kovács Péter Barna, a Papi földek beruházás vezetője,  Korsós Monika a Főépítészi Iroda munkatársa, Dr. Gordos Tamás, a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit  Kft. irodavezetője

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020–2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására, valamint a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátására és állatmenhely működtetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

4. Javaslat művészeti alkotás közterületen történő elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat alapítványi források átadására

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Ma van az Idősek Világnapja, köszönti őket is. Tegnap volt a Helyi Önkormányzatok Napja – 30 éve tartották az első szabad választásokat – reméli, hogy a mai rendkívüli Közgyűlés hangvétele és stílusa méltó lesz ehhez.

 

Dr. Bács István képviselő: A múlt heti Közgyűlésen polgármester úr jó néhány előterjesztést levett a napirendről, hogy majd a mai rendkívüli Közgyűlésen tárgyalják. Ilyen volt például a folyószámlahitel, a Polgármesteri Hivatal feladatainak részbeni kiszervezése az ÉKFI-hez. Kérdezi, hogy ezek az előterjesztések miért nem kerültek napirendre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valószínűleg az október 22-ei Közgyűlésen fogják ezeket tárgyalni. Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020–2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására, valamint a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátására és állatmenhely működtetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

4. Javaslat művészeti alkotás közterületen történő elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat alapítványi források átadására

 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Tovább...