Dr. Csőzik László polgármester: Az ügy kezd nyugvópontra jutni, mindannyian szeretik a Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány munkáját, mindannyian azon vannak, hogy a velük való együttműködés továbbra is folytatódhasson. Az előző ülésen a hivatal jól számolt, tehát 2020. december 31-e az az időpont, amikor még lehet kezelni ezt a 15 millió forintos mértéket. Próbálják meg kezelni úgy, hogy 2020. december 31-ig meghosszabbítják az időpontot és haladéktalanul kiírják a közbeszerzési eljárást, mely addig lezajlik. Ennek jegyében kéri a Közgyűlés támogatását. Hozzáteszi, hogy Böjtös Andreával és Böjtös Évával maga is hosszasan tárgyalt, megismerte, hogy mi volt a problémájuk. Életformájukká vált ez a dolog, kicsit belefáradtak, ezt jelezték, de maga is kapacitálta őket, hogy folytassák tevékenységüket, ne hagyják abba, nem gondolja, hogy bárki más ezt át tudná venni tőlük. Hozzáteszi, hogy az ÉKFI nem alkalmas erre a célra, továbbá büszkék arra, hogy Érden immár 16. éve nem altatnak állatokat.

 

Dr. Bács István képviselő: Tegnap az anyagot letöltötte, tegnap is más volt feltöltve, ma már 3 határozati javaslatot látott. Azzal nem tud egyetérteni, hogy az egészet kiírják közbeszerzésre, hiszen a gyepmesteri telep ellátása kötelező önkormányzati feladat, biztosan meg lehetne máshogy is oldani jogi szempontból. Amennyiben holnap kiírnak egy közbeszerzést, novemberre lezajlik, mi van, ha nem a Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány nyeri azt? Akkor decemberben, karácsonykor nekik költözködniük kell és átadni valakinek a helyet, aki január 1-jén, szilveszterkor ott kezdi meg az évet. Hozzáteszi, hogy rengeteg kutya riad meg a szilveszteri tűzijáték miatt. Az első két határozati javaslatot mindenképpen meg fogja szavazni, szükséges, hogy működjön a telep. Nem tud egyetérteni azzal, hogy ezt a tevékenységet elüzletiesítsék. Míg azt látják, hogy még egy gimnázium vagy általános iskola bútorbeszerzésére sem írnak ki közbeszerzést, addig a természetvédelemre, az állatvédelemre, állatmenhely működtetésére kénytelenek közbeszerzést kiírni. Ő ezzel nem tud azonosulni, ezért kéri legalább a frakciójában ülő képviselőket, hogy a III. határozati javaslat során tartózkodjanak. Nem biztos, hogy a Sirius Alapítvány nyeri a közbeszerzést, hiszen egy közbeszerzést nem lehet kiszámítani, hogy ki nyer. Bízik benne, hogy mégiscsak megnyugtatóan rendeződik a helyzet, azonban a következő 3 hónap mindenki számára bizonytalan lesz, aki ennek a szereplője.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ebben igaza van képviselő úrnak, de ez kötelezettség, mert a gyepmesteri telep ellátása kötelező feladat, amennyiben azt kiadják, közbeszereztetni kell, nincs mozgástér. A határidő tekintetében pedig ezzel töltötték az elmúlt Közgyűlésen is az időt. Véleménye szerint nem fog más jelentkezni, de itt nem is ez a kérdés, hanem, hogy maga a Sirius jelentkezik-e. Nem győzte őket kapacitálni, hogy számítanak rájuk, folytatniuk kell, mert ők a legjobbak, akikre ezt a feladatot rá lehet bízni. A III. határozati javaslat valóban nem volt benne, mert a hivatal véleménye azt volt, hogy ez akkor is kötelező, ő pedig úgy gondolkozott, hogy ha ezt most kihagyják, akkor azzal jönnek, hogy nem akarnak közbeszerzést. Ezt megelőzően került bele a III. határozati javaslat. Életszerűsége nincs, amit mondd képviselő úr, szeretné lezárni a témát, hogy a Sirius működjön tovább, amúgy is zaklatott állapotban vannak, csinálják tovább a Siriussal, a közbeszerzést pedig profin vezesse le a hivatal.

 

Dr. Konkoly Zita Jegyző: Valóban van egy átmeneti időszak, a következő 3 hónap, amikor a Sirius fogja még ellátni ezt a tevékenységet. Az ő tájékoztatásuk szerint nem szeretnék tovább vinni ezt a tevékenységet, de bíznak benne, hogy mivel annyira állatbarátok, ez megváltozhat. Valóban nem szerencsés, ha a feladat jellegét nézik közbeszerzési eljárás keretében keresni egy ilyen tevékenységre feladatellátót. Miután az értékhatárt túllépi ennek a beszerzésnek az értéke, nincs más választásuk, ezért volt régen is közbeszerzési eljárás. Az átmeneti időszak után két alternatíva van, vagy az, hogy a Sirius elindul a közbeszerzési eljárásban és nyertes ajánlattevőként szerződéskötésre került sor, ebben az esetben nincs semmilyen probléma. Amennyiben pedig bármely okból kifolyólag erre nem kerül sor, mert például nem indul a Sirius, vagy más nyeri a közbeszerzési eljárást, lehetőség van arra, hogy a feladatellátást, mivel ez kötelező önkormányzati feladat, és a gyepmesterek hivatali állományban vannak, hiszen jogszabály írja elő, hogy ők hivatali dolgozók kell, hogy legyenek, ebből kifolyólag az átmeneti időszakban el fogják látni a kötelező feladatokat. A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a területre, mely most állatmenhelyként működik, versenyeztetés nélküli közvetlen szerződéskötésére lehetőség van, tehát 90 napig a Siriussal tudnak további szerződést kötni a terület használatára. Természetesen a városvezetés célja, hogy az állatmenhely működtetéséhez támogatást nyújtson, tehát a támogatási szerződés megkötésére is lehetőség lesz január folyamán. Ebben az esetben szétválik ez a két tevékenység, mely így egy kicsit több munkával jár, de megoldható és az átmeneti időszak kezelhető.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Neki is az volt a problémája az előterjesztésekkel, hogy nem érezte azt a fajta jogi biztosítékot a Sirius Alapítvány vonatkozásában, ami arra a helyzetre vonatkozna, hogy amennyiben nem ők nyerik meg a pályázatot, vagy pedig érvénytelen lesz a pályázat kiírása. Amit most jegyző asszony elmondott, a rendkívüli Pénzügyi Bizottság ülése utáni beszélgetésen derült ki. Ennek az ismeretében azt gondolja, hogy ő is revideálni tudja a korábbi álláspontját és azt gondolja, hogy a határozati javaslat II.-t meg tudja szavazni, természetesen amennyiben erre a felvetésre polgármester úr is rábólint, hogy ilyen feltételekkel megoldható, hogy nem egyik napról a másikra kell levonulnia a Sirius Alapítványnak majd december 31-én.

 

Dr. Bács István képviselő: A jegyző asszony által elmondottak meggyőzték, tehát ha polgármester úr is azt mondja, hogy amennyiben az az elképzelhetetlen és „vad” dolog történik, hogy nem indul senki a pályázaton, vagy a Sirius valamilyen más okból nem lehet ennek a pályázatnak a győztese, akkor meg tudják nemcsak az ebtelep, hanem a menhely működését is oldani, akkor természetesen tudja támogatni. Ilyen elképzelhetetlen és vad dolgok pedig történtek az elmúlt időszakban itt Érden, hiszen ne felejtsék el, hogy 2019. október 13-án Csőzik László lett a polgármester. Kéri polgármester urat, hogy erősítse meg, hogy amennyiben ez történik, nem az ÉKFI fogja ellátni a gyepmesteri telep működtetését, hanem továbbra is a Sirius.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nagyon szívesen megerősíti, azonban abba az utcába nem akar többször belegyalogolni, hogy belehúzza a kérdéseibe. Természetesen, ha valaki ebben a teremben nagyon szereti a Siriust és édes gyermekének tekinti a menhelyet, az nyilván ő maga, ezerféle szempont miatt. Egyébként praktikusan a következő van, hogy október 22-én, november végén és decemberben is lesz Közgyűlés, véleménye szerint itt az a kérdés, hogy a Sirius pályázik-e erre, nem az, hogy beelőzik-e. Ha azt látják, hogy valamilyen oknál fogva nem, akkor nyilván van egy „B” terv, ami nem az ÉKFI. Segítsenek abban, ha meg akarják ezt menteni, hogy a Siriust nógassák, hogy pályázzanak és folytassák tovább, amit csináltak, mert nem hagyhatják magukra az állatokat és 16 év után botorság lenne ezt a kezdeményezést otthagyniuk.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Az október 13-ai humorra reagálva hozzáfűzi, hogy olyan szépen haladtak eddig, ne menjenek el más irányba, tartsák meg ezt a vonalat.

 

Dr. Bács István képviselő: Egyébként nyílt közbeszerzés vagy meghívásos lesz az eljárás?

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Nyílt.

 

Dr. Bács István képviselő: Tehát akkor nyílt közbeszerzés lesz, úgyhogy rendelkezésére fog állni mindenkinek minden adat. Ez ennél a 705 ezer, illetve 880 ezer forintnál magasabb összeg lesz, mint ami rendelkezésükre áll? Mert nyilvánvalóan évek óta ezért a pénzért látják el a feladatot, tehát az elkövetkező években is ugyanezért az összegért nehezen fogják tudni beadni a nyertes pályázatot, mely nehogy azért legyen érvénytelen, mert túl magas összeggel pályáznak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt is kérdezte tőlük, hogy egyébként, ha ez a támogatás így marad jövőre, akkor ellátható-e a feladat, bár nem akarja azt mondani, hogy egy szűkösen igen válasz hangzott el, mert ennél bonyolultabb a dolog, de az önkormányzatnak is van tűrőképessége. Ez majdnem 20 millió forintba kerül évente. A nézők számára példaként felhozza Tatabányát, ahol egy helyi vállalkozás sok pénzzel támogatja az állatmenhelyet, tehát megmozdulhat a civil szféra, a vállalkozói szféra, és a gazdasági szereplők is. A menhely felújításra is szorul, mely legalább 3-5 millió forintba kerülne. Az önkormányzatnak olyan év következik, amikor nincs súlyadó és a szolidaritási hozzájárulást is fizetni kell az iparűzési adóból, ezért minden millió forint nagyon számít.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Megerősíti, hogy nyílt eljárás keretében kerül kiírásra ez az ajánlati felhívás, tehát elérhető lesz a honlapon, illetve a közbeszerzési felülteteken is megtekinthető lesz, hogy milyen feltételekkel és milyen közbeszerzési eljárást írnak ki. A másik része, hogy mi történik, ha magasabb ajánlat érkezik, mint a mostani becsült érték, ők a jelenlegi számokkal számolnak, és ezt tudják fedezetként a jövő évi költségvetésbe betervezni. Amennyiben magasabb ajánlat érkezik, a Közgyűlés erről értesülni fog, hiszen a költségvetést kell módosítani, tehát a költségvetés módosításán keresztül lesz lehetősége kifejezni a képviselőknek az egyetértési szándékukat egy magasabb összeg tekintetében.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel ez január 1-jétől él, a 2021-es költségvetés lesz a fedezete. Ne felejtsék el, hogy kizárólag a gyepmesteri feladatokat közbeszereztetik, melyhez társul egy másik ága a finanszírozásnak, az állatmenhelynek a támogatási szerződése, tehát ha egyik helyen probléma van, a másikon ki lehet ékelni.

 

Antunovit Antal képviselő: Nem látja a Sirius vezetőjét.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Talán azt jelzi, hogy minden rendben van, kaptak meghívót, tehát tudnak róla.

 

Antunovit Antal képviselő: Rossz érzése van, hogy ha valaki nem jön el a megbeszélésre. Mi volt az előzmény, mennyire álltak melléjük, akik 15 éven keresztül végezték a munkájukat, talán egy kicsit elbizonytalanították őket. Azok, akik éveken keresztül végezték a munkájukat, mi van ha lejár a szerződésük pont szilveszterkor. Van itt 18 képviselő, amikor egy MVP-s programban milliárdokról döntenek, vagy amikor a polgármester egy telek eladás esetében 20-30 millió forintig egy személyben tud dönteni, akkor egy ilyen ügyet 18, a városért dolgozó képviselő, hogy nem tud eldönteni, azaz, hogy vállalják az egész felelősséget, hogy ez a munka tovább menjen, és ne bizonytalanítsák el őket. Miért nem lehet ezt egyszerűbben megoldani?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tegnap reggel hosszasan egyeztettek a Sirius vezetőivel, majd a menhelyre is kiment velük, körbenéztek, mindent megbeszéltek, áttekintették az elszámolásokat, az összes felmerülő kérdést megvizsgálták. Úgy gondolja, a városvezetés ezzel kifejezte az érzelmi kötődését is. Próbálják meg vita nélkül, egyhangúlag megszavazni a határozati javaslatokat.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Hozzáteszi, hogy Böjtös Andrea a rendkívüli Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt, ezt követően nyilván tisztában volt a Közgyűlés napirendi pontjaival, és nyilván nem volt ideje, hogy ide beüljön több órát várva arra, hogy esetlegesen a velük kapcsolatos napirendi pontot tárgyalják. A Pénzügyi Bizottság ülését követően jegyző asszonnyal, aljegyző úrral és Böjtös Andreával beszéltek a jegyző asszony által elmondott variációról, és e vonatkozásban úgy nyilatkoztak, hogy ez számukra is elfogadható variáció lenne.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az I. határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével és a hozzá tartozó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)–(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok ellátásával feladatellátási szerződés keretében megbízza a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra havi 880.000 forint megbízási díj ellenében a határozat melléklete szerinti tartalommal.

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti közfeladat ellátásához a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány részére ingyenesen használatba adja a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a közfeladat ellátásának idejére 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a feladatellátási szerződést és a használatba adási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

 

149/2020. (X. 1.) 

h a t á r o z a t a

 

gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével és a hozzá tartozó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)–(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok ellátásával feladatellátási szerződés keretében megbízza a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra havi 880.000 forint megbízási díj ellenében a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti közfeladat ellátásához a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány részére ingyenesen használatba adja a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a közfeladat ellátásának idejére 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a feladatellátási szerződést és a használatba adási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a II. határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely üzemeltetésére a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványnak 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig havi 705.000 forint támogatást nyújt.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

150/2020. (X. 1.) 

h a t á r o z a t a

 

a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány támogatásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely üzemeltetésére a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványnak 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig havi 705.000 forint támogatást nyújt.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a III. határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére és a hozzá tartozó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)–(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok 2021. január 1. napjától történő ellátására közbeszerzés eljárást bonyolítson le, és a nyertes ajánlattevővel kösse meg a feladatellátásához szükséges szerződéseket.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

151/2020. (X. 1.) 

h a t á r o z a t a

 

állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére és a hozzá tartozó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)–(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok 2021. január 1. napjától történő ellátására közbeszerzés eljárást bonyolítson le, és a nyertes ajánlattevővel kösse meg a feladatellátásához szükséges szerződéseket.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen