Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Sport Bizottság

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. július 12. rendkívüli

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottságának 2022. július 12-én a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott rendkívüli üléséről

 

A megválasztott 11 bizottsági tagból 8 fő van jelen: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Berzéki Gábor, Márton Lajos és Brasztyenszky László bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:       

Havril Károly a Humán-szolgáltatási Főosztály ügyintézője 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 8 fő van jelen, így a bizottság rendkívüli ülése határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

Lengyel Péter elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

 

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

37/2022. (VII.12.)

határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. július12-ei rendkívüli ülés napirendjéről

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. július 12-ei rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. június 23. rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottságának 2022. június 23-án a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 08:00 órától tartott rendkívüli üléséről

 

A megválasztott 11 bizottsági tagból 7 fő van jelen: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Berzéki Gábor és Macsotay Tibor bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:       

Kókáné Kolter Erika a Humán-szolgáltatási Főosztály ügyintézője 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető

 

Meghívottak:

Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 7 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

Lengyel Péter elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

36/2022. (VI.23.)

határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. június 23-ai rendkívüli ülés napirendjéről

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. június 23-ai rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

A napirendi elfogadása után Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagjához csatlakozik Tekauer Norbert bizottsági tag. Érkezésével a megválasztott 11 bizottsági tagból 8 fő van jelen: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, Macsotay Tibor, Gregus László, Berzéki Gábor, Csornainé Romhányi Judit és Tekauer Norbert bizottsági tagok.

 

 

Lengyel Péter elnök: Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 8 fő van jelen, így a bizottság határozatképes.

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. június 14

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottság 2022. június 14-én a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

A megválasztott 11 bizottsági tagból 9 fő van jelen: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Berzéki Gábor, Bresztyenszky László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:       

       Havril Károly bizottsági referens  

 

 

Meghívottak:

Tar Mihály, az Érdi Spartacus Klub elnöke

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 9 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

Lengyel Péter elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására
 3. Javaslat Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 4. Javaslat a 2022. évi Olimpikonok Paralimpikonok támogatására beérkezett kérelmek elbírálása
 5. Egyebek

 

 

Lengyel Péter elnök: Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontot vegye előre a Bizottság, hogy a meghívottnak ne kelljen végig várnia a többi napirendi pont tárgyalását, és előbb elmehessen. Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

23/2022. (VI.14.)

határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. június 14-ei napirendjéről

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. június 14-ei napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 1. Egyebek
 2. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására
 4. Javaslat Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 5. Javaslat a 2022. évi Olimpikonok Paralimpikonok támogatására beérkezett kérelmek elbírálása

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. május 17

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottság 2022. május 17-én a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

A megválasztott 11 bizottsági tagból 7 fő van jelen: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:       

       Havril Károly bizottsági referens  

 

Meghívottak:

Petruska László, az Érdi Vizisport Kft. ügyvezetője

Sárdi Anita, a Masters SE elnöke

Kiss Barnabás, a Treff 99 Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 7 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

Lengyel Péter elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
 2. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására
 4. Javaslat Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 5. Egyebek

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a napirendet.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontot vegye előre a Bizottság, hogy a meghívottaknak ne kelljen végig várniuk a többi napirendi pont tárgyalását, és előbb elmehessenek.

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel Tekauer Norbert bizottsági tag javaslatát a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

15/2022. (V.17.)

határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. május 17-ei napirendjéről

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága 2022. május 17-ei napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 1. Egyebek
 2. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
 3. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására
 5. Javaslat Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. április 28. rendkívüli

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottság 2022. április 28-án a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 09:30 órától tartott rendkívüli üléséről

 

A megválasztott 11 bizottsági tagból 8 fő van jelen: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Bresztyenszky László, Gregus László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

                                                     

       Havril Károly bizottsági referens  

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 8 fő van jelen, így a Bizottság határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

Lengyel Péter elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó javaslatok és az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbítására

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó javaslatok és az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbítására

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. április 19

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2022. április 19-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Tekauer Norbert, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Bresztyenszky László, Márton Lajos és Macsotay Tibor bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

                                                      Mayer Péter Humán Irodavezető

                                                      Havril Károly bizottsági referens  

                                                     

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság a megválasztott 11 főből 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

Lengyel Péter elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat bizottsági tag delegálására a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportba
 2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
 3. Egyebek

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirend et.

 

 

A Sport Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat bizottsági tag delegálására a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkacsoportba
 2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
 3. Egyebek

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Távol

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. március 23

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2022. március 23-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Bresztyenszky László, Márton Lajos és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

                                                     

       Havril Károly bizottsági referens  

                                                     

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja. 

 

Lengyel Péter elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására
 2. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2022. évi kiírására
 4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghatározására
 5. Egyebek

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirend et.

 

 

A Sport Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására
 2. Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására
 3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2022. évi kiírására
 4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghatározására
 5. Egyebek

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Tovább...

Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. február 22

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2022. február 22-én a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Berzéki Gábor, Márton Lajos, Macsotay Tibor és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

                                                      Mayer Péter a Humán Irodavezető

                                                      Kókáné Kolter Erika bizottsági referens  

                                                      Ferencz Judit Közigazgatási Irodavezető

Meghívottak:

            Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

           

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

Lengyel Péter elnök: Megkéri a Bizottságot, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Béla volt közgyűlési képviselő, volt Sport és Ifjúsági bizottsági tag emlékére adózzanak egy perces néma felállással.

 

 

A Sport Bizottság 1 perces néma felállással adózott az elhunyt emléke előtt.

 

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni a Bizottságnak, majd ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
 2. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására
 3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben
 4. Egyebek

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy a „Beszámoló a Sport Bizottság a 2021 évi tevékenységéről” című előterjesztés, adminisztratív okokból nem került fel a napirendi pontok közé. Ezért javasolja, hogy 4. pontként vegye fel a bizottság a napirendbe. Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
 2. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására
 3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben
 4. Beszámoló a Sport Bizottság a 2021 évi tevékenységéről
 5. Egyebek

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Tovább...