1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Megkérdezi a Bizottságot, hogy van-e valakinek kérdése az ügyvezető asszonyhoz, illetve a Közgazdasági főosztályvezetőhöz.

 

Macsotay Tibor bizottsági tag: Elmondja hogy a költségvetésből hiányolja az a részt, amit az Önkormányzat a helyszín biztosítása címen költ a csapat helyi rendezvényeire. Megkérdezi, hogy mi az az 58 millió Ft-os tétel, amit az Érdi Sport Kft-nek az Magyar Kézilabda Szövetség  felé vissza kell fizetnie.

 

Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy az évek során a 2014-2017 időszakban fel nem hasznát TAO támogatást jelenti. A sportszervezet igényelt bizonyos célokra támogatást, melyet megkapott, de valamely okból kifolyólag, egy töredékét nem tudta felhasználni. Ezek az összegek visszautalásra kerülnek.

 

Macsotay Tibor bizottsági tag: Elmondja hogy az előző vezetés alatt nagyon jól működött az utánpótlás. Megkérdezi, hogy mennyit és milyen formában fordítanak a fiatal játékosokra.

 

Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a  TAO támogatást most is megkapja az Érdi Sport Kft. ennek szinte egészét az utánpótlásra fordítja a következő jogcímeken: utánpótlás edzők bére, sport felszerelés, csapatok utaztatása, csapatok étkeztetése, szállás díja, elektronikus kontrol (polar) rendszerek. Rehabilitációs szakemberek alkalmazása, így gyógytornász és gyógymasszőr, akik csak az utánpótlással foglalkoznak.  Elmondja, hogy a jelenlegi érdi utánpótlást fémjelzi, hogy két fiatal játékos is bekerült a korosztályops válogatottba, Csáki Lilla és Kiss Zsófia.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Megkérdezi, hogy melyik időszakban keletkeztek az MKSZ felé visszafizetendő költségek.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az ügyvezető asszony már elmondta, hogy 2014-2017 közötti fel nem használt TAO támogatásról van szó.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy régebben is voltak utánpótlás válogatottjaink, pl. Buzsáki Nikolett, Szabó Laura és Győri Barbara. A felnőtt csapatból pedig egyszerre hatan voltak válogatott játékosok.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy kíváncsi arra, hogy mennyivel ad több pénzt az önkormányzat a csapatnak. Hozzáteszi, hogy a nézők nem járnak ki mérkőzésre, mert a csapatuk a kiesés ellen küzd, tévés közvetítés, meg azért nincs, mert nincs néző. Borzasztónak tartja, hogy a csapat valamikor 3-6. hely között mozgott, most is harmadik, de a végéről. Megjegyzi, hogy nem csodálja, hogy ha olyan edzője van Érdnek, aki azt nyilatkozza: ” Nem tudom, mit kéne csinálni”. Megkérdezi, hogy kikből fog állni a jövő év csapata.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a számokat, melyet elvileg minden képviselő megkapott és elvileg mindenki el is olvasta azt. A csapat összeállítása a www.handballerd.hu oldalon, a szerződésekkel együtt megtalálható, ha esetleg valakit ez érdekel.

 

Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a távozó játékosok, azért mentek el, mert közel kétszeres bérajánlattal csábította el az új egyesületük, az MTK és a Mosonmagyaróvár. Horváth Roland a mérkőzéseken igen nagy intenzitással és nagy érzelmi átéléssel irányítja csapatát. Az érzelmek érthetően a lefújás pillanatában még egy darabig uralják az embert, ezért előfordulhat, hogy felfokozott hangulatban nem tetsző nyilatkozatokat tett. Róla annyit még, hogy mind a Vác, mind pedig a Debrecen megkereste, és jóval kedvezőbb ajánlatokat kapott, mint itt. Hozzáteszi, hogy a fiatal játékosokkal is jól bánik és ezt az MKSZ-ben is tudják. Valószínűleg kapni fog, kaphat felkérést utánpótlás válogatott vezetésére is.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy Antunovits Antal bizottsági tag politikai indittatású megnyílvánulására megjegyezné, hogy a színházi előadások után a színészek is bent ragadnak a szerepben.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy nem politikai indíttatásból jegyezte ezt meg, hanem mint Érden élő személy, aki a sporteseményeket a családjával együtt, családi programként kezelve látogatja.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy megvonja a szót Antunovits Antal bizottsági tagtól, mert kettő perc múlva ugyanitt kezdődik egy másik bizottság  ülése és a Sport Bizottságnak döntenie kell az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint ez nem túl demokratikus lépés.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Elmondja, hogy öt határozati javaslatról kell döntenie a bizottságnak  Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alább határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. második félévre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Az önkormányzat az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére tevékenysége ellátásához 2022. év második félévére bruttó 114.300.000 forint önkormányzati forrást biztosít. A szükséges önkormányzati forrásból 80.010.000 forint a 2022. évi költségvetés Céltartalékaként rendelkezésre áll, 34.290.000 forint az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.

Határidő:        a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottságának jelen lévő 8 tagja 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 4 és tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

8/2022. (VI.23.)

állásfoglalása

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi üzleti tervének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi üzleti tervének elfogadását.

 

 

A fenti állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Tartózkodik

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. első félévére vonatkozó üzleti tervét elfogadja, tevékenység ellátásához 114.300.000 forint szponzorációs díjat biztosít, amennyiben az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a szponzorációs díj fedezetéhez szükséges előirányzat biztosítását a pénzügyi feltételek lehetővé teszik.

Határidő:        2023. január 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottságának jelen lévő 8 tagja 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 4 és tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

9/2022. (VI.23.)

állásfoglalása

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi első félévi üzleti tervének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi első félévi üzleti tervének elfogadását.

 

 

A fenti állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Tartózkodik

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni a jelenlévő bizottsági tagok közreműködését, bezárja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottságának rendkívüli ülését.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága rendkívüli nyilvános ülése

08:30 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

elnök

 

elnökhelyettes