Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. április 26-ai üléséről

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 26-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Csehné Szrnka Hortenzia, a Pályázati Csoport vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Sike Attila, a Városrendészeti Csoport vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Eskulics György a Főépítészi Csoport munkatársa, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetője, Szántó Erzsébet, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Baranyi Teréz, az Érdi Bolyai János Általános Iskola igazgatója

NAPIREND ELőTT

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj és az Év Rendőre Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól 20/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

3. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

4. Javaslat a Felső u. 6. szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépítetlen ingatlan megvásárlására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az érdi 056 helyrajzi számon nyilvántartott beépített ingatlan (Beliczay-ház) megvásárlására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Modern Városok Program „Szabadidőközpont- és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt megvalósításáról szóló célokmány elfogadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Eurovelo kerékpárút érdi szakaszának nyomvonal választására

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

11. Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő HVSE Sport Kft-beli üzletrész értékesítésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Bolyai János Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester; Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője

14. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2018. évi nyári napközis tábor megrendezésére

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

16. Javaslat a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

17. Javaslat a 7. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

18. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat özvegy Dr. Balázs Dénesné önkormányzati halottá nyilvánítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Beszámolók

-          Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

-          Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

-          Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

21. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

22. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat az Év Családja Díj 2018. évi adományozására

 

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

24. Javaslat az Érdi Sport Díj 2018. évi adományozására

 

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

25. Javaslat házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

 

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Három sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja. Az első a „Javaslat az Ófalu Duna-part árvízvédelmi töltésének és holtág visszaállíthatóságának vizsgálatára”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat az Ófalu Duna-part árvízvédelmi töltésének és holtág visszaállíthatóságának vizsgálatára”vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A második sürgős előterjesztés a „Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati keret maradványösszegének átcsoportosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati keret maradványösszegének átcsoportosítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A harmadik sürgős napirendi pont a „Javaslat a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozatalára”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozatalára” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Tovább...