J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. május 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Kartikné Szilágyi Enikő, az Adóigazgatási Főosztály vezetője,  Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, Petruska László, az Érdi Vizisport Kft. ügyvezetője, Kling József, az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Böjtös Andrea Rita, a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány elnöke, Béres Katalin, Wenczl Flóra

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

            Meghívott:                 Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:                  Bárány Zsolt főigazgató

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 7-es számú vegyes fogorvosi körzetben

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosítása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az óvodai ellátással kapcsolatos döntések

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:                  Báló Ottília igazgató

                                   

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:        Böjtös Andrea Rita elnök Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évi helyi adóbevételek teljesüléséről

       Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

24 .      Érd Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiáját megalapozó akciótervei (SUMP, SECAP, ITVT, ZIFFA)

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 156/2019. (VI. 27.) határozatának újbóli elfogadása

            Előadó:                      T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel köszöntök mindenkit májusi rendes ülésünkön. Megállapítom, hogy 18 fővel határozatképes a Közgyűlés. Sajnos, szinte hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy mindig néma főhajtással, vigyázban állással kezdünk. Nemeskéri Xénia 88 esztendős korában örökre eltávozott közülünk, Csuka Zoltán Díjas kultúraszervező, helytörténész volt. Kérem, hogy emlékezzünk meg róla egy perces néma főhajtással.

 

 

A Közgyűlés 1 perces néma főhajtással emlékezett meg Nemeskéri Xénia helytörténészről.

 

 

Dr. Csőzik Lásazló polgármester: Több sürgős előterjesztés is érkezett a mai ülésre, összesen kilenc: „Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása”, „Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása”, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása”, „Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása”, „A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022 (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról”, „Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése”, „A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény térítési díj szabályzatának jóváhagyása”, „Az érdi úthálózat fejlesztésének előkészítéséhez, a tervek elkészítéséhez és az engedélyek beszerzéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése érdekében”, „Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására”. Visszavonom a „A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése” előterjesztést, amivel  a következő ülésen foglalkozunk.


Dr. Asztalos Éva képviselő ügyrendi: A kérdésem az lenne, ahogy a 32-es, a HÉSZ módosítással kapcsolatos napirendi pont esetében mi indokolja a sürgős előterjesztését, mert az előterjesztésben nem találok erre való utalást. 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A sürgősséget igazából az indokolja, hogy ez egy folyamatban lévő ügy. Valójában erről már képviselő asszony a Közgyűlés döntött, csak az állami főépítész úr egy kiegészítést kért, hogy a határozatot módosítsuk és ez indokolja azt, hogy most sürgős előterjesztésként be kellett jönnie. A telepítési tanulmánytervet már elfogadta a Közgyűlés. Igazából egy nagyon egyszerű technikai módosítás az, hogy szeretné az állami főépítész, hogy a jogszabályi pontokat is szerepeltessük a határozatban.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tartalmilag ez nem egy bonyolult dolog, egy egyszerű módosításról van szó.


Dr. Bács István képviselő: Ugyanezen napirendi ponthoz szeretnék annyit hozzászólni, hogy először is ezt az előterjesztésben indokolni kellett volna. Másodszor pedig, hogy minekután az alapul szolgáló határozatot is tárgyalták a szakbizottságok, így a módosítást is szükséges lenne a szakbizottságoknak tárgyalni. Nem alkalmas az SZMSZ-ünk előírása szerint a hozzászólások terjedelmére tekintettel a Közgyűlés, hogy mélységében kivesézzük a témát, úgyhogy azt javaslom, hogy minekután az alaphatározatot is tárgyalták a bizottságok, mindenféleképpen ezt is tárgyalnia kell a bizottságoknak az SZMSZ-ünk szerint. Nem azért mondom ezt, mert az eredeti határozattal is bármi gondom lett volna, mert hogyha jól emlékszem a Fidesz frakcióból én voltam az egyetlen, aki megszavazta, de azért szükségesnek tartanám az eljárásrend betartását, különösen az előterjesztésben történő utalásra, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy próbáljunk meg jogszerűen eljárni, tehát hogyha már ezzel se járunk el jogszerűen, akkor hogy járnánk el jogszerűen?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tartalmilag egyébként ez könnyen átvehető, formailag kétségtelenül ezeket el lehetett mondani.


Szűcs Gábor alpolgármester: Aljegyző úrral volt ebben egy értekezésünk és aljegyző úr véleménye szerint nem kellett bizottsági tárgyalásra beterjeszteni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Először felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 13 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

128/2023. (V. 25.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ,,Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása”, ,,Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása”, ,,Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása”, ,,Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása”, ,,A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022 (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról”, ,,Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése”, ,,A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény térítési díj szabályzatának jóváhagyása”, a ,,Javalat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására”, ,,Az érdi úthálózat fejlesztésének előkészítéséhez, a tervek elkészítéséhez és az engedélyek beszerzéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése érdekében” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztéseket a 2023. május 25-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. május 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:                   Báló Ottília igazgató

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:        Böjtös Andrea Rita elnök Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosítása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Beszámoló a 2022. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény térítési díj szabályzatának jóváhagyása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására

            Előadó:                      T. Mészáros András települési képviselő

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 156/2019. (VI. 27.) határozatának újbóli elfogadása

            Előadó:                      T. Mészáros András települési képviselő

 1. Az érdi úthálózat fejlesztésének előkészítéséhez, a tervek elkészítéséhez és az engedélyek beszerzéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése érdekében

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 7-es számú vegyes fogorvosi körzetben

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Az óvodai ellátással kapcsolatos döntések

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a 2022. évi helyi adóbevételek teljesüléséről

       Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiáját megalapozó akciótervei (SUMP, SECAP, ITVT, ZIFFA)

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 1. A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022 (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról

            Előadó:                      Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése

            Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

129/2023. (V. 25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. május 25-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. május 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:                  Báló Ottília igazgató

                                   

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:        Böjtös Andrea Rita elnök Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosítása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény térítési díj szabályzatának jóváhagyása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására

            Előadó:                      T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 156/2019. (VI. 27.) határozatának újbóli elfogadása

            Előadó:                      T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Az érdi úthálózat fejlesztésének előkészítéséhez, a tervek elkészítéséhez és az engedélyek beszerzéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése érdekében

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 7-es számú vegyes fogorvosi körzetben

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az óvodai ellátással kapcsolatos döntések

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

17        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évi helyi adóbevételek teljesüléséről

       Előadó:                       dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:                       Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiáját megalapozó akciótervei (SUMP, SECAP, ITVT, ZIFFA)

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele

            Előadó:                       Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása

            Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022 (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról

            Előadó:                      Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése

            Előadó:                     Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen 

NAPIREND:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:       Báló Ottília igazgató

                                   

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       Böjtös Andrea Rita elnök Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosítása

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény térítési díj szabályzatának jóváhagyása

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására

            Előadó:            T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 156/2019. (VI. 27.) határozatának újbóli elfogadása

            Előadó:            T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Az érdi úthálózat fejlesztésének előkészítéséhez, a tervek elkészítéséhez és az engedélyek beszerzéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése érdekében

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 7-es számú vegyes fogorvosi körzetben

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az óvodai ellátással kapcsolatos döntések

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

17        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:             dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2022. évi felhasználásáról

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a 2022. évi helyi adóbevételek teljesüléséről

       Előadó:            dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiáját megalapozó akciótervei (SUMP, SECAP, ITVT, ZIFFA)

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele

            Előadó:            Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása

            Előadó:            dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022 (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról

            Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése

            Előadó:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek