J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. június 22-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter Humán-szolgáltatási Főosztályvezető, Farkasné Németh Beáta, Tázer István ÉRD-TÁVHŐ Kft. képviselője, Bereiné Petrik Mária Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

            Meghívott:      Bicskei Tibor, az ÉRD-TÁVHŐ Kft. képviselője

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

           Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése) tárgyában történő célokmány elfogadása

         Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása

         Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása

           Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a júniusi rendes ülésünkön. Megállapítom, hogy 15 fővel határozatképesek vagyunk, Dr. Asztalos Éva képviselőnő jelezte távollétét előzetesen. A napirendi pontokat illetően nincs változás, Simó Károly képviselő úrtól jött egy sürgős előterjesztés, ezt leszámítva maradna minden a régiben. Szeretettel köszöntöm az itt jelenlévő Farkasné Németh Beátát, a Vízisport Kft. remélhetőleg leendő ügyvezetőjét, aki hozzájárult ahhoz, hogy nyilvános ülés keretében tárgyaljuk az ő megválasztását, tehát a zárt ülés helyett a nyilvános ülés első napirendi pontja lenne. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztés napiendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

170/2023. (VI. 22.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „az Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtőgazdálkodásért program keretében történő pályázat benyújtásáról” szóló sürgős előterjesztést a 2023. június 22-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. június 22-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által tett lemondó nyilatkozat tudomásulvétele és új ügyvezető megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)” tárgyában történő célokmány elfogadása

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 1. A 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Pályázat benyújtása az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtőgazdálkodásért” program keretében

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

171/2023. (VI. 22.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. június 22-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. június 22-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által tett lemondó nyilatkozat tudomásulvétele és új ügyvezető megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)” tárgyában történő célokmány elfogadása

         Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása

          Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása

        Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat benyújtása az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtőgazdálkodásért” program keretében

          Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által tett lemondó nyilatkozat tudomásulvétele és új ügyvezető megválasztása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése) tárgyában történő célokmány elfogadása

        Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása

        Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása

       Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat benyújtása az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtőgazdálkodásért” program keretében

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek