Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017.02.23.

51/2017. (II.23.) határozata

Érd Város Életmű Díj adományozásáról

Tovább...

ű/2017. (II.23.) határozata

Érd Városáért Kitüntetés adományozásáról

 

Tovább...

49/2017. (II.23.) határozata

Díszpolgári Kitüntető Cím adományozásáról

Tovább...

48/2017. (II.23.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének módosításáról

Tovább...

47/2017. (II.23.) határozata

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról


Tovább...

46/2017. (II.23.) határozata

a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról


Tovább...

45/2017. (II.23.) határozata

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Tovább...

44/2017. (II.23.) határozata

a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Tovább...

43/2017. (II.23.) határozata

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról

Tovább...

42/2017. (II.23.) határozata

az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Tovább...

41/2017. (II.23.) határozata

a 2017. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról

Tovább...

40/2017. (II.23.) határozata

a polgármester 2017. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról


Tovább...

39/2017. (II.23.) határozata

a kárpátaljai magyarok – Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével kötött –támogatására vonatkozó megállapodás módosításáról

Tovább...

38/2017. (II.23.) határozata

az Érd 0318 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról


Tovább...

37/2017. (II.23.) határozata

a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel (jogelőd: Érd M7 Kft.) megkötött adásvételi szerződés módosításáról

Tovább...

36/2017. (II.23.) határozata

„Testvérvárosi találkozók” pályázat benyújtásának támogatásáról

Tovább...

35/2017. (II.23.) határozata

támogatási kérelem benyújtására történő felhatalmazásról

Tovább...

34/2017. (II.23.) határozata

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megalakításáról, a társulási megállapodás elfogadásáról

Tovább...

33/2017. (II.23.) határozata

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 80/2013. (III.28.) határozat visszavonásáról


Tovább...