Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a kárpátaljai Ungtarnóchoz tartozó Botfalva és Sislóc települések megsegítésére megkötött támogatási szerződést a határozat melléklete szerint módosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításról szóló okirat aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester