Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2020. január 30-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. január 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Csoport vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti Csoport vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

  • Az Érdi Rendőrkapitányság állományába tartozó hivatásos személy elismerése

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató a Modern Városok Programról (szóbeli)

  • dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az Érd Páraliget Lakópark beruházás befejezéséhez kapcsolódóan a 6530 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei részleges módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntés elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. - Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

- Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságüzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

- Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a Fácán közi lakótelep telkeinek tulajdonjogi rendezésére

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

9. Javaslat az érdi 3625/4, 3625/5 és 3633/4 hrsz-ú ingatlanok közterületből való kivonására és értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

11. Javaslat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételre és a Magyar Zarándokúthoz történő csatlakozásra

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

12. Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

13. Javaslat társulási tanácsba történő delegálásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének elfogadására és a 2020. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat az érdi „Nemzeti összetartozás éve” programsorozat megrendezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartási idejének meghatározására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

18. Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

19. Javaslat a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” programhoz történő csatlakozásra

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

20. Javaslat házi-gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

21. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

22. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

23. Egyebek

 

 

Tovább...