1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésének megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással, valamint az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot választ az alábbiak szerint:

 

Elnök:

Pulai Edina

 

 

Tagok:

Antunovits Antal

 

Demjén Attila

 

Kopor Tihamér

 

Szűcs Gábor

 

Tekauer Norbert

Nem képviselő tagok:

Csengeri Attila

 

Csóli Csaba

 

Harkai László

 

Miklósi Csaba

 

Zólyomi Ádám

 

2.) A Közgyűlés a településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázással, a helyi közösségi közlekedéssel, a településüzemeltetéssel, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiség gazdálkodással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- és hatáskörök gyakorlására Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot választ az alábbiak szerint:

 

Elnök:

Szabó Béla

 

 

Tagok:

Demjén Attila

 

Donkó Ignác

 

Kopor Tihamér

 

Szűcs Gábor

Nem képviselő tagok:

Csépán István

 

Józsa Csaba

 

Mészáros Mihály

 

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a környezet-egészségüggyel, a hulladékgazdálkodással valamint a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

 

Elnök:

Fülöp Sándorné

 

 

Tagok:

Antunovits Antal

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Pulai Edina

 

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok:

Bada Zoltán

 

dr. Kováts Ferenc

 

Takács Éva

 

Martin Norbert

 

4.) A Közgyűlés a szociális, gyermekjóléti szolgáltatással és ellátással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az egészségügyi ellátással, állategészségügyi, növényvédelmi, és a szociális és egészségügyi vállalkozásokkal kapcsolatos döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ az alábbiak szerint:

 

Elnök:

Dr. Veres Judit

 

 

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

dr. Csőzik László

 

Demjén Attila

 

Fülöp Sándorné

Nem képviselő tagok:

Auer Richárdné

 

Riebel Zsófia

 

Stibrányi Mártonné

 

Tímár Istvánné

 

5.) A Közgyűlés az óvodai ellátással, a kulturális szolgáltatással, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatásával, valamint az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi külkapcsolataival összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Köznevelési és Művelődési Bizottságot választ az alábbiak szerint:

 

Elnök:

Kéri Mihály

 

 

Tagok:

dr. Csőzik László

 

Donkó Ignác

 

dr. Havasi Márta

 

Kopor Tihamér

 

Mórás Zsolt

Nem képviselő tagok:

Földesi Csaba

 

Nagy Zoltán

 

Orlai Sándor

 

Tóth Tamásné

 

6.) A Közgyűlés a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodással, a sport támogatásával,összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport és Ifjúsági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

 

Elnök:

Mórás Zsolt

 

 

Tagok:

dr. Havasi Márta

 

Kéri Mihály

 

Szabó Béla

 

Tekauer Norbert

Nem képviselő tagok:

Battai Zoltán

 

Gáspár Antal

 

Gurubi Flórián

 

Tornai Tibor

 

7.) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 37. § 38. § és 39. §-aiban foglalt feladatok végrehajtására Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

 

Elnök:

Antunovits Antal

 

 

Tagok:

Donkó Ignác

 

Pulai Edina

 

8.) A Közgyűlés a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint: 

Elnök:

Demjén Attila

 

 

Tag:

Mórás Zsolt

Nem képviselő tag:

Zsombik Zsolt