Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Polgármester 2017. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester