1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ pályázatot nyújtson be az EACEA által meghirdetett Európa a polgárokért program „Testvérvárosi találkozók” alprogramjára.

2. A testvérvárosi találkozó lebonyolításának becsült költsége 7 325 000,- Ft, az elnyerhető támogatás összege 7 ű0 EUR (kb. 2 325 000,- Ft). Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyertes pályázat keretében lebonyolításra kerülő találkozó költségeihez 5 000 000,- Ft-ot biztosít, mely összeg a 2017. évi költségvetésben az általános tartalékból biztosítható.

3. Amennyiben az 1. pontban foglalt, benyújtott pályázat nem részesül támogatásban, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a testvérvárosi találkozóra fordítható összeget 5.000.000,- Ft-ban határozza meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester