1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy folytatva, a régebben elkezdett, de a pandémia miatt megszakadt sportszervezeti meghallgatásokat, köszönti Tar Mihályt, az Érdi Spartacus SC elnökét. Kéri Tar Mihályt, hogy mutassa be az általa működtetett sportszervezetet.

 

Tar Mihály, az Érdi Spartacus SC Elnöke: Bemutatja egyesületét. Elmondja, hogy birkózással, sumóval foglalkoznak. Ismerteti a sportágat. Beszámol sportsikereikről működésükről és a náluk sportolók korosztályáról. Ismerteti rövid és hosszú távú célkitűzéseiket.

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni Tar Mihálynak, az Érdi Spartacus SC elnökének, hogy bemutatta a Bizottságnak, az általa vezetett sportegyesületet.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Elmondja, hogy öt határozati javaslatról kell döntenie a bizottságnak  Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alább határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Dunai Krokodilok Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

24/2022. (VI.14.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Dunai Krokodilok Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Torna Club Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

25/2022. (VI.14.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Torna Club Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Baseball és Softball Teams Egyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

26/2022. (VI.14.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Baseball és Softball Teams Egyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Judo Klub Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

27/2022. (VI.14.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Judo Klub Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Ares Hockey Club 94 Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

28/2022. (VI.14.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Ares Hockey Club 94 Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Delta Röplabda Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

29/2022. (VI.14.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Delta Röplabda Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 

A második napirendi pont után Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 9 tagja közül két bizottsági tag, ifj. Antunovits Antal és Berzéki Gábor – 15 óra 57 perckor – egyéb elfoglaltságuk miatt távoznak az ülésről. Távozásukkal a megválasztott 11 bizottsági tagból 7 fő van jelen: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, Márton Lajos, Gregus László, Bresztyenszky László és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

Lengyel Péter elnök: Megállapítja, hogy a két tag távozásával a bizottság megválasztott 11 tagjából 7 fő van jelen, így a bizottság határozatképes maradt.

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Hozzáteszi, hogy az előző bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően, az Érdi Spartacus S.C. többlet igényét más forrásokból egyenlíti ki az Önkormányzat. Ismerteti, hogy melyik sportszervezet, mekkora igényt nyújtott be. Ismerteti a javaslatát:

 

 

sorszám

Pályázó

Javasolt összeg

1.

Delta Röplabda Sportegyesület

6 000 000 Ft

2.

Dunai Krokodilok SE

1 500 000 Ft

3.

Masters Sportegyesület

1 700 000 Ft

4.

Érdi Judo Club S.E.

1 500 000 Ft

5.

Fogócska Sportegyesület

500 000 Ft

6.

Érdi Shaoulin Wushu Sport Egyesület

700 000 Ft

7.

Benta Sport Egyesület

1 200 000 Ft

8.

Baseball Team Egyesület

1 400 000 Ft

9.

Érdi Spartacus S.C

14 000 000 Ft

10.

Érdi Torna Club

9 000 000 Ft

11.

Érdi Kyokushin Karate SE.

1 100 000 Ft

12.

Érdi Boksz Klub

3 500 000 Ft

13.

Ares Hockey Club 94

1 000 000 Ft

14.

Érd-El SE

700 000 Ft

15.

Sasfiókák UPSE

500 000 Ft

16.

VMG Diáksport Egyesület

500 000 Ft

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy csak 44.800.000,-Ft-t osztott fel 200.000, -Ft bárhova rakhatja a Bizottság, ha gondolja. Megkérdezi a Bizottságot, hogy van-e valakinek más javaslata?

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy továbbra sem tartaná ésszerűnek, hogy diáksport egyesületet támogassanak ebből a keretből. Hozzáteszi, hogy ő is elkészített egy felosztást, melyben ugyan adott a diáksport egyesületnek, de igen kis mértékben. Ismerteti a javaslatát:

 

sorszám

Pályázó

Javasolt összeg

1.

Delta Röplabda Sportegyesület

5 000 000 Ft

2.

Dunai Krokodilok SE

1 500 000 Ft

3.

Masters Sportegyesület

1 500 000 Ft

4.

Érdi Judo Club S.E.

1 200 000 Ft

5.

Fogócska Sportegyesület

700 000 Ft

6.

Érdi Shaoulin Wushu Sport Egyesület

1 000 000 Ft

7.

Benta Sport Egyesület

1 500 000 Ft

8.

Baseball Team Egyesület

1 500 000 Ft

9.

Érdi Spartacus S.C

14 000 000 Ft

10.

Érdi Torna Club

9 000 000 Ft

11.

Érdi Kyokushin Karate SE.

1 500 000 Ft

12.

Érdi Boksz Klub

3 000 000 Ft

13.

Ares Hockey Club 94

1 000 000 Ft

14.

Érd-El SE

1 400 000 Ft

15.

Sasfiókák UPSE

700 000 Ft

16.

VMG Diáksport Egyesület

500 000 Ft

 

 

Bresztyenszky László: Elmondja, hogy rendkívül felháborítja az, hogy vannak olyan pályázók, akik gátlástalanul kérnek olyan összegeket, melynek tizedét sem kapták tavaly, vagy az elmúlt években. Javasolja, hogy legyen olyan rendeletmódosítás, amely előírja ezen pályázók ellenőrzését.

 

Márton Lajos bizottsági tag: Elmondja, hogy egyetért Bresztyenszky Lászlóval. Ezt kiegészítené azzal, hogy ne csak a székhelyük, hanem a telephelyük, vagy tevékenységük egy része legalább Érden történjen.

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi Márton Lajost, hogy mire gondol.

 

Márton Lajos bizottsági tag: Elmondja, hogy a Sasfiókák UPSE és a Fogócska Sportegyesületek nem Érden végzik szakmai tevékenységüket, nem, vagy elcsábított érdi gyerekekkel. Hozzáteszi, hogy nem tartja elfogadhatónak ezen szervezetek bármilyen mértékű támogatását.

 

Bresztyenszky László: Megkérdezi, hogy ki dönti el, hogy ezek a pályázók egyáltalán bekerüljenek. Javasolja, hogy a döntést halassza el a Bizottság.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy ezek nyílt pályázatok. A Humán-szolgáltatási Főosztály a benyújtott dokumentumokat ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a kiírásnak.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy kérni bárki kérhet, az elosztás joga, felelőssége a Bizottságé. Hozzáteszi, hogy ezeket az egyesületeket nagyjából ismeri, és ennek megfelelően kalibrálta be a támogatásukat, ami alig tér el Lengyel Péter elnök javaslatától.

 

Márton Lajos bizottsági tag: Hogy tavaly nem, de javasolja, hogy az idén igen is nulla forint támogatást kapjon ez a két szervezet. a Fennmaradó összeget pedig osszák fel a többi pályázó között.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy ezek figyelembe vételével a következő támogatás felosztást terjesztené a Bizottság elé:

 

sorszám

Pályázó

Javasolt összeg

1.

Delta Röplabda Sportegyesület

5 800 000 Ft

2.

Dunai Krokodilok SE

1 500 000 Ft

3.

Masters Sportegyesület

1 700 000 Ft

4.

Érdi Judo Club S.E.

1 400 000 Ft

5.

Fogócska Sportegyesület

0 Ft

6.

Érdi Shaoulin Wushu Sport Egyesület

1 000 000 Ft

7.

Benta Sport Egyesület

1 500 000 Ft

8.

Baseball Team Egyesület

1 500 000 Ft

9.

Érdi Spartacus S.C

14 000 000 Ft

10.

Érdi Torna Club

9 000 000 Ft

11.

Érdi Kyokushin Karate SE.

1 200 000 Ft

12.

Érdi Boksz Klub

3 500 000 Ft

13.

Ares Hockey Club 94

1 000 000 Ft

14.

Érd-El SE

1 400 000 Ft

15.

Sasfiókák UPSE

0 Ft

16.

VMG Diáksport Egyesület

500 000 Ft

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot, hogy elfogadhatónak tartja-e az új felosztást. Megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, vagy kérdést feltenni. Mivel Válasz nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot melynek melléklete, az utolsó pályázati összeg felosztás verzió foglya képezni:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi Sportszervezeti Pályázatára támogatás iránti kérelmet benyújtó sportszervezeteket e határozat melléklete szerinti támogatásban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

Melléklet a …/2022.(V1.144.) számú határozatához 

sorszám

Pályázó

Elnyert támogatás

1.

Delta Röplabda Sportegyesület

5 800 000 Ft

2.

Dunai Krokodilok SE

1 500 000 Ft

3.

Masters Sportegyesület

1 700 000 Ft

4.

Érdi Judo Club S.E.

1 400 000 Ft

5.

Fogócska Sportegyesület

0 Ft

6.

Érdi Shaoulin Wushu Sport Egyesület

1 000 000 Ft

7.

Benta Sport Egyesület

1 500 000 Ft

8.

Baseball Team Egyesület

1 500 000 Ft

9.

Érdi Spartacus S.C

14 000 000 Ft

10.

Érdi Torna Club

9 000 000 Ft

11.

Érdi Kyokushin Karate SE.

1 200 000 Ft

12.

Érdi Boksz Klub

3 500 000 Ft

13.

Ares Hockey Club 94

1 000 000 Ft

14.

Érd-El SE

1 400 000 Ft

15.

Sasfiókák UPSE

0 Ft

16.

VMG Diáksport Egyesület

500 000 Ft

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

30/2022. (VI.14.)

határozata

 

Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi Sportszervezeti Pályázatára támogatás iránti kérelmet benyújtó sportszervezeteket e határozat melléklete szerinti támogatásban részesíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

Melléklet a 30/2022.(V1.14.) SB számú határozathoz

 

 

sorszám

Pályázó

Elnyert támogatás

1.

Delta Röplabda Sportegyesület

5 800 000 Ft

2.

Dunai Krokodilok SE

1 500 000 Ft

3.

Masters Sportegyesület

1 700 000 Ft

4.

Érdi Judo Club S.E.

1 400 000 Ft

5.

Fogócska Sportegyesület

0 Ft

6.

Érdi Shaoulin Wushu Sport Egyesület

1 000 000 Ft

7.

Benta Sport Egyesület

1 500 000 Ft

8.

Baseball Team Egyesület

1 500 000 Ft

9.

Érdi Spartacus S.C

14 000 000 Ft

10.

Érdi Torna Club

9 000 000 Ft

11.

Érdi Kyokushin Karate SE.

1 200 000 Ft

12.

Érdi Boksz Klub

3 500 000 Ft

13.

Ares Hockey Club 94

1 000 000 Ft

14.

Érd-El SE

1 400 000 Ft

15.

Sasfiókák UPSE

0 Ft

16.

VMG Diáksport Egyesület

500 000 Ft

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Elmondja, hogy két határozati javaslatról kell döntenie a bizottságnak. Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alább határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Kőrösi Ágnes sportolónak 2020. évben az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok, paralimpikonok támogatására kiírt pályázatán elnyert 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

31/2022. (VI.14.)

határozata

 

az Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Kőrösi Ágnes sportolónak 2020. évben az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok, paralimpikonok támogatására kiírt pályázatán elnyert 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Kőrösi Ágnes sportolónak 2021. évben az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok, paralimpikonok támogatására kiírt pályázatán elnyert 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

32/2022. (VI.14.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Kőrösi Ágnes sportolónak 2021. évben az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok, paralimpikonok támogatására kiírt pályázatán elnyert 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2022. évi Olimpikonok Paralimpikonok támogatására beérkezett kérelmek elbírálása

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Elmondja, hogy a leadási határidő 2022.06.10. napja volt, ezért táblázat a bizottsági anyag postázásának idejére nem készülhetett el. A kérelmek az alábbiak szerint oszlanak meg:

 

 

sorszám

kérelmet benyújtók

 Olimpikonok

kért támogatás

Paralimpikonok

kért támogatás

1.

Jónás Barnabásné Demeter Judit, tollaslabda

nem olimpikon

Nem kért pontos összegszerű támogatást

2.

Botos Botond, Karate

3 500 000 Ft

nem paralimpikon

3.

Kőrösi Ágnes, Tollaslabda

3 000 000 Ft

nem paralimpikon

4.

Lengyel-Mitzl Jázmin, Falmászás

500 000 Ft

nem paralimpikon

Kért támogatás összesen

7 000 000 Ft

 

Rendelkezésre álló keret

2 000 000 Ft

1 500 000 Ft

 

 

Gregus László bizottsági tag: Megkérdezi, hogy a falmászás az egyáltalán olimpiai sportág-e.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy a falmászás az valóban olimpiai sportág. Hozzáteszi, hogy véleménye szerint a vízilabda egy laikus számára, sokkal nézhetetlenebb, mint a falmászás.

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi, hogy az olimpikonok támogatásáról mozgatható-e át összeg a paralimpikonok keretére, illetve fordítva.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy nem és ez régebben is problémát jelentett. De sajnos ez csak költségvetési rendelet módosításával lehetséges.

 

Lengyel Péter elnök: Javasolja a Bizottságnak, hogy az alábbiak szerint osszák fel a támogatást:

Olimpikonok:

Botos Botond: 1.000.000,- Ft

Kőrösi Ágnes: 1.000.000,- Ft

Lengyel-Mitzl Jázmin: 0,- Ft

Paralimpikon:

Jónás Barnabásné: 500.000,- Ft

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy szerinte, az alábbiak szerint kellene elosztani a keretet:

Olimpikonok:

Botos Botond: 750.000,- Ft

Kőrösi Ágnes: 750.000,- Ft

Lengyel-Mitzl Jázmin: 500.000,- Ft

Paralimpikon:

Jónás Barnabásné: 1.000.000,-Ft

 

Lengyel Péter elnök: Megjegyzi, hogy Botos Botond és Kőrösi Ágnes állandó pályázók.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy ennek függvényében az alábbiak szerint módosítaná javaslatát:

Olimpikonok:

Botos Botond: 800.000,- Ft

Kőrösi Ágnes: 800.000,- Ft

Lengyel-Mitzl Jázmin: 400.000,- Ft

Paralimpikon:

Jónás Barnabásné: 1.000.000,- Ft

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy a határozati javaslat ismert a bizottságnak kell dönteni a mellékletként szereplő felosztásáról. Ezért szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottság a 2/2021. (IV. 22.) SB számú határozattal kiírt felhívásra érkezett kérelmek alapján – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az olimpikonok és paralimpikonok támogatására elkülönített összeget a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja fel.

Melléklet a …/2022.(V1.14.) számú határozatához:

Olimpikonok:

Botos Botond:

1.000.000,-Ft

Kőrösi Ágnes:

1.000.000,-Ft

Lengyel-Mitzl Jázmin

0,-Ft

Paralimpikon:

Jónás Barnabásné:

500.000,-Ft

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 1 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

 

33/2022. (VI.14.)

határozata

 

a 2022. évi Olimpikonok, Paralimpikonok támogatására beérkezett kérelmek elbírálásának elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága a feltett határozati javaslatot elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Nem

Tekauer Norbert

Nem

Csépán István

Nem

Antunovits Antal

Nem

Bresztyenszky László

Nem

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Nem

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy a határozati javaslat ismert a bizottságnak kell dönteni a mellékletként szereplő felosztásáról. Ezért szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottság a 2/2021. (IV. 22.) SB számú határozattal kiírt felhívásra érkezett kérelmek alapján – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az olimpikonok és paralimpikonok támogatására elkülönített összeget a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja fel.

Melléklet a …/2022.(V1.14.) számú határozatához:

Olimpikonok:

Botos Botond:

800.000,-Ft

Kőrösi Ágnes:

800.000,-Ft

Lengyel-Mitzl Jázmin

400.000,-Ft

Paralimpikon:

Jónás Barnabásné:

1.000.000,-Ft

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

34/2022. (VI.14.)

határozata

 

a 2022. évi Olimpikonok, Paralimpikonok támogatására beérkezett kérelmek elbírálásáról

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottság a 2/2021. (IV. 22.) SB számú határozattal kiírt felhívásra érkezett kérelmek alapján – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az olimpikonok és paralimpikonok támogatására elkülönített összeget a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

Melléklet a 34/2022.(V1.14.) számú határozatához:

 

Olimpikonok:

Botos Botond:

800.000,-Ft

Kőrösi Ágnes:

800.000,-Ft

Lengyel-Mitzl Jázmin

400.000,-Ft

Paralimpikon:

Jónás Barnabásné:

1.000.000,-Ft

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni a jelenlévő bizottsági tagok közreműködését, bezárja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága nyilvános ülését.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága nyilvános ülése

16:47 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

elnök

 

elnökhelyettes