1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó javaslatok és az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbítására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Sport Bizottság az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadásáról szóló 6/2022. (III.23.) SB határozatának mellékletét akként módosítja, hogy a javaslatok benyújtási határideje: 2022. június 10. napja.

Határidő:        a felhívás közzétételére – azonnal

Felelős:          Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

13/2022. (IV.28.)

határozata

 

az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó javaslatok benyújtási határidejének meghosszabbításáról

                                                                                     

A Sport Bizottság az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadásáról szóló 6/2022. (III.23.) SB határozatának mellékletét akként módosítja, hogy a javaslatok benyújtási határideje: 2022. június 10. napja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Sport Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghatározásáról szóló 11/2022. (III.23.) SB határozatát és annak mellékletét akként módosítja, hogy a kérelmek benyújtási határideje: 2022. június 10. napja.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

14/2022. (IV.28.)

határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbításáról

                                                                                     

 

A Sport Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghatározásáról szóló 11/2022. (III.23.) SB határozatát és annak mellékletét akként módosítja, hogy a kérelmek benyújtási határideje: 2022. június 10. napja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni a jelenlévő bizottsági tagok közreműködését, bezárja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága rendkívüli ülését.

 

 

A Sport Bizottság rendkívüli nyilvános ülése 09:35 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

elnök

 

elnökhelyettes