1. NAPIRENDI PONT

 

  Tárgy: Egyebek

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy folytatva, a régebben elkezdett, de a pandémia miatt megszakadt sportszervezeti meghallgatásokat, köszönti Sárdi Anitát a Masters SE elnökét és Kiss Barnabást, a Piroska utcai Treff csarnok üzemeltetőjét. Elmondja, hogy Kiss Barnabás magán sportlétesítményt üzemeltet, önkormányzati és központi támogatás nélkül. Felkéri Sárdi Anitát, a Masters SE elnökét, hogy mutassa be az általa működtetett sportszervezetet.

 

Sárdi Anita, a Masters SE elnöke: Bemutatja egyesületét. Elmondja, hogy akrobatikus rock and roll-lal foglalkoznak. Ismerteti a sportágat. Beszámol sportsikereikről működésükről és a náluk sportolók korosztályáról. Ismerteti rövid és hosszú távú célkitűzéseiket.

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni Sárdi Anitának, a Masters SE elnökének, hogy bemutatta a Bizottságnak, az általa vezetett sportegyesületet. Felkéri Kiss Barnabást, a Treff 99 Kft. ügyvezetőjét, hogy mutassa be a vállalkozásának tulajdonát képező sportcsarnok üzemeltetését.

 

Kiss Barnabás, a Treff 99 Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a sportlétesítmény a Treff 99 Kft. megvásárlásával került a közvetett tulajdonába. Elmondja, hogy a vásárlás után derült ki, hogy nem egészen azt kapta a gazdasági társasággal, ami papíron volt. A csarnok üzemeltetése drága, ezért annak bérbeadásából tudja fedezni a fenntartását. Hozzáteszi, hogy az ott működő, regnáló Treff 07 sportszervezet mára már csak kosárlabdával foglalkozik. A kőrösi DDSE-vel kötött megállapodás alapján azonban felkarolták a férfi kézilabdát, mely alulról építkezve U-10-től a serdülő korosztályig jutott. Elmondja, hogy ez egy üres szegmense volt az érdi sportnak, melyben meglátták a lehetőségeket. Beszámol eredményeikről, a felnőtt férfi kézilabda csapat eredményiről. Ismerteti rövid és hosszú távú célkitűzéseiket.

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni Kiss Barnabásnak, a Treff 99 Kft. ügyvezetőjének, hogy bemutatta a Bizottságnak, az általa működtetett sportlétesítményt.

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására.

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Felkéri Petruska Lászlót, hogy röviden ismertesse a beszámolót.

 

Petruska László ügyvezető: Elmondja, hogy inkább kérdésekre válaszolna, ha van egyáltalán.

 

Csépán István elnökhelyettes: Hozzászólásában elmondja, hogy örül, hogy plusszal zárt a Kft.

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója az előterjesztéshez. Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alábbi beszámolót:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredmény teljes összegét eredménytartalékba helyezi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

6/2022. (V.17.)

állásfoglalása

 

az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága elfogadásra javasolja Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Érdi Vizisport Kft 2021. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadását.

 

 

A fenti állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Elmondja, hogy öt határozati javaslatról kell döntenie a bizottságnak  Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Shaolin Wushu Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

16/2022. (V.17.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Shaolin Wushu Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Benta Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

17/2022. (V.17.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Benta Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Fogócska Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

18/2022. (V.17.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Fogócska Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd-El Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és a 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

19/2022. (V.17.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd-El Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és a 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Sasfiókák Utánpótlás Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

20/2022. (V.17.)

határozata

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Sasfiókák Utánpótlás Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Ismerteti, hogy melyik sportszervezet, mekkora igényt nyújtott be.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy nem tartaná ésszerűnek, hogy diáksport egyesületet támogassanak ebből a keretből. Ezért hívta éltre a civilkeret pályázatokat az önkormányzat régebben. Elmondja azt is, hogy a tavalyihoz hasonló nagyarányú támogatást, melyet a Spartacus kapott szintén nem tartja ésszerűnek, mert akkor a többi pályázó, aránytalanul kis összegen osztozik.

 

Csépán István alelnök: Elmondja, hogy valóban megoldást kellene találni, hogy ne kelljen ilyen aránytalanul felosztani a keretösszeget.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Javasolja, hogy a Spartacust külön költségvetési soron, más összegből kell támogatni. Régebben alkalmazott egy olyan megoldást az Önkormányzat, hogy ha nélkülözhetetlen volt plusz támogatás juttatása – a Spartacus erre az élő példa – külön kérelemre kiegészítő támogatásban részesítette az Önkormányzat a sportszervezetet.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy javasolja a Bizottságnak, hogy vegyék le a napirendről Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálását, mert képviselő társának javaslata költségvetési rendeletmódosítást igényel és ahhoz hosszabb előkészület, sőt más bizottságokat érintő döntés szükséges. Megkérdezi a Bizottságot, hogy ki támogatja, hogy a javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására napirendi pontot levegyék a mai, 2022. május 17-ei ülésről.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

21/2022. (V.17.)

határozata

 

a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására” napirendi pont levétele a napirendről

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága leveszi napirendjéről a „Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi Sportszervezeti Pályázatának elbírálására” napirendi pontot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Botos Botondnak az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok, paralimpikonok támogatására kiírt pályázatán elnyert 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

22/2022. (V.17.)

határozata

 

az Olimpikonok, paralimpikonok támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Botos Botondnak az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok, paralimpikonok támogatására kiírt pályázatán elnyert 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni a jelenlévő bizottsági tagok közreműködését, bezárja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága ülését.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága nyilvános ülése

15:50 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

elnök

 

elnökhelyettes