Sport Bizottság jegyzőkönyv - 2022. január 25

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: a Sport Bizottság 2022. január 25-én a Polgárok Háza 117. számú termében – Érd, Alsó u. 3. – 15:00 órától tartott üléséről

 

Jelen vannak: Lengyel Péter elnök, Csépán István elnökhelyettes, Antunovits Antal, ifj. Antunovits Antal, Csornainé Romhányi Judit, Bresztyenszky László, Gregus László, Berzéki Gábor, Márton Lajos, Macsotay Tibor és Tekauer Norbert bizottsági tagok

 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

                                                     

       Havril Károly bizottsági referens  

 

Meghívottak:

            Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője

           

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Lengyel Péter elnök: Köszönti a bizottság tagjait, megállapítja, hogy a bizottság 11 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csépán István elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csépán István elnökhelyettes a felkérést elfogadja.

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkéri a Bizottságot, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Mórás Zsolt volt képviselőtestületi tag, volt Sport és Ifjúsági Bizottsági elnök, valamint a mai napon szintén elhalálozott Csollány Szilveszter Olimpiai Bajnok tornász emlékére adózzanak egy perces néma felállással.

 

 

A Sport Bizottság 1 perces néma felállással adózott az elhunytak emléke előtt.

 

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni a Bizottságnak, majd ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására
  2. Javaslat a Sport Bizottság 2022 évi munkatervének elfogadására
  3. Javaslat az Olimpikonok, Paralimpikonok támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolás elfogadására
  4. Egyebek

Zárt ülés:

  1. Javaslat az Érd Kiváló Sportolója - és Kiváló Sportcsapata Díjra érkezett ajánlások elbírálására

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez Mivel kérdés nem érkezett szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

A Sport Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására
  2. Javaslat a Sport Bizottság 2022 évi munkatervének elfogadására
  3. Javaslat az Olimpikonok, Paralimpikonok támogatásához kapcsolódó pénzügyi elszámolás elfogadására
  4. Egyebek

Zárt ülés:

  1. Javaslat az Érd Kiváló Sportolója - és Kiváló Sportcsapata Díjra érkezett ajánlások elbírálására

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Tovább...