1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Javasolja, hogy a javaslatok benyújtásának határidejét 2022.04.30. napjában határozza meg a Bizottság.

 

Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, kérdése, hozzáfűzni valója. Mivel válasz nem érkezett szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Bizottsága elfogadja, és a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi az Érdi Sport Díj 2022. évi adományozására vonatkozó felhívást.

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi Újságban és a városi honlapon.

Határidő: továbbításra – 2022. március 25.

Felelős: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

Melléklet a __/2022.(III.23.) SB. határozathoz:

Felhívás

az Érdi Sport Díjra

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi sport teljesítményért azoknak a személyeknek, vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.

A díj 2022. augusztus 20-án kerül átadásra.

Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport Bizottság tesz javaslatot.

A Sport Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyekre!

A javaslatokat a Sport Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani (2030 Érd, Budai út 8.).

A benyújtás határideje: 2022. április ………

                        Sport Bizottság

 

 

A Sport Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

6/2022. (III.23.) SB

határozat

 

az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadásáról

                                                                                     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Bizottsága elfogadja, és a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi az Érdi Sport Díj 2022. évi adományozására vonatkozó felhívást.

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi Újságban és a városi honlapon.

 

Határidő: továbbításra – 2022. március 25.

 

Felelős: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

Melléklet a 6/2022.(III.23.) SB. határozathoz:

 

Felhívás

az Érdi Sport Díjra

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi sport teljesítményért azoknak a személyeknek, vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.

 

A díj 2022. augusztus 20-án kerül átadásra.

 

Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport Bizottság tesz javaslatot.

 

A Sport Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyekre!

 

A javaslatokat a Sport Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani (2030 Érd, Budai út 8.).

 

A benyújtás határideje: 2022. április 30.

 

                        Sport Bizottság

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, kérdése, hozzáfűzni valója. Mivel válasz nem érkezett szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot:

„A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a Masters Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2022. március 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A Sport Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

7/2022. (III.23.) SB

határozat

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a Masters Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2022. március 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az II. határozati javaslatot:

„A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Kyokushin Karate Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2022. március 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

 

A Sport Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

8/2022. (III.23.) SB

határozat

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Kyokushin Karate Sportegyesület Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2022. március 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az III. határozati javaslatot:

„A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Boksz Klub Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2022. március 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A Sport Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

9/2022. (III.23.) SB

határozat

 

a Sportszervezeti Pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról

                                                                                     

A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – az Érdi Boksz Klub Érd Megyei Jogú Város 2021. évi Sportszervezeti Pályázatára benyújtott pályázatának szakmai beszámolóját és az 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2022. március 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2022. évi kiírására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Javasolja a Bizottságnak, hogy a kérelmek benyújtásának határidejét 2022.04.22. napjába határozzák meg. Megkérdezi a Bizottságot, van e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója.  Mivel válasz nem érkezett szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján – a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportszervezeti Pályázatának 2022. évi felhívását.

A Bizottság a pályázatok benyújtásának határidejét 2022. július 31. napjában határozza meg.

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak az Érdi Újságban, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetéséről.

Határidő:        Érdi Újságban és a városi honlapon való közzétételre – azonnal

Felelős:          Lengyel Péter elnök

Melléklet a Sport Bizottság…/2022. (III. 23.) számú határozatához

Pályázati felhívás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására

Pályázat célja: A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
 • a sportolók létszámát;
 • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
 • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
 • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
 • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
 • az igényelt támogatás nagyságát;
 • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
 • egyéb támogatásokat;
 • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

A támogatást igénylő sportszervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.

Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:

Az igénylő:

 1. Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által kiállított igazolással bizonyít;
 2. a Sportszövetség működése megfelel a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet előírásainak.

Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport Bizottság címére zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadni.

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. év július 31. nap. Elbírálás: 30 napon belül.

A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a pályázókkal a támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.

A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad a +36 20 239 3795 telefonszámon vagy a havril.karoly@erd.hu e-mail címen.

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).”

 

 

 

A Sport Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

10/2022. (III.23.) SB

határozat

 

Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2022. évi kiírásáról

                                                                                     

A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján – a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportszervezeti Pályázatának 2022. évi felhívását.

A Bizottság a pályázatok benyújtásának határidejét 2022. április 22. napjában határozza meg.

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírásnak az Érdi Újságban, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetéséről.

 

Határidő: Érdi Újságban és a városi honlapon való közzétételre – azonnal

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

Melléklet a Sport Bizottság 10/2022. (III. 23.) számú határozatához

 

Pályázati felhívás

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására

 

Pályázat célja: A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

 

Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
 • a sportolók létszámát;
 • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
 • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
 • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
 • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
 • az igényelt támogatás nagyságát;
 • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
 • egyéb támogatásokat;
 • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

 

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

 

A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.

 

A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

 

A támogatást igénylő sportszervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

 

Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.

 

Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:

 

Az igénylő:

 1. Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által kiállított igazolással bizonyít;
 2. a Sportszövetség működése megfelel a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet előírásainak.

 

Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

 

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport Bizottság címére zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadni.

 

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. év április 22. nap. Elbírálás: 30 napon belül.

 

A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.

 

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

 

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a pályázókkal a támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.

 

A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.

 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad a +36 20 239 3795 telefonszámon vagy a havril.karoly@erd.hu e-mail címen.

 

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghatározására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Javasolja a Bizottságnak, hogy a kérelmek benyújtásának határidejét 2022.05.15. napjába határozzák meg. Megkérdezi a Bizottságot, van e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója.  Mivel válasz nem érkezett szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Sport Bizottság az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolók, parasportolók 2022. évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi.

A Bizottság a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét 2022. július 31. napjában határozza meg.

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatónak az Érdi Újságban, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetéséről.

Határidő:        a tájékoztatás megjelentetésére - azonnal

Felelős:          Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

Melléklet a Sport Bizottság …/2022.(III.23.) számú határozatához

TÁJÉKOZTATÓ

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.

A kérelemhez mellékelni kell:
 • a sportoló sportszakmai önéletrajzát
 • sportszövetségi igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől

A kérelmek benyújtási határideje: 2022. július 31. nap.  A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Bizottsága dönt.

Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait.

A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen, vagy telefonon a 06-23/ 522-300/212 számon.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

                                                                     SPORT BIZOTTSÁGA” 

 

 

A Sport Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

11/2022. (III.23.) SB

határozat

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az olimpikonok és paralimpikonok 2022. évi támogatásával kapcsolatos tájékoztatás közzétételére és a kérelmek benyújtási határidejének meghatározásáról

                                                                                     

A Sport Bizottság az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolók, parasportolók 2022. évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi.

 

A Bizottság a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét 2022. május 15. napjában határozza meg.

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatónak az Érdi Újságban, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetéséről.

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2022. március 31.

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

Melléklet a Sport Bizottság 11/2022.(III.23.) számú határozatához

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

 

Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.

 

A kérelemhez mellékelni kell:
 • a sportoló sportszakmai önéletrajzát
 • sportszövetségi igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől

 

A kérelmek benyújtási határideje: 2022. május 15. nap.  A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Bizottsága dönt.

 

Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen, vagy telefonon a 06-23/ 522-300/212 számon.

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki még hozzászólni az napirendi ponthoz.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Megkérdezi a Bizottság elnökét, hogy látta-e, hogy az Érdi Sport Kft – MTK kézilabda mérkőzésen hogyan viselkedett az Érd NBI-es csapatának edzője, és hogy mit nyilatkozott.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy látta a mérkőzést. Úgy gondolja a mérkőzés hevében ez a magatartás érthető.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, személyes tapasztalatai szerint, egy edzőre elég nyomás nehezedik a csapat, közvetlen vezetője, valamint a teljesítés kényszer által. Ez a pressziót nem lenne célszerű fokozni azzal, hogy a Sport Bizottság, akinek effektíve nincs köze a csapathoz, még kifogásokat emel és iránymutatást ad a szerinte ideális csapatvezetői magatartásról és retorikáról.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy ez tényleg az Érdi Sport Kft. belügye, amit saját berkein belül kell rendeznie.

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki még hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel válasz nem érkezik, bezárja a Sport Bizottság ülését.

 

 

A Sport Bizottság nyilvános ülése 15:30 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

elnök

 

elnökhelyettes