Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Amennyiben lennének nézők, a számukra elmondja, hogy ennél szélesebb volt a keretek támogatotti köre, de ebben a napirendi pontban az alapítványokról van szó.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt.

Határidő:        2020. október 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

153/2020. (X. 1.) 

h a t á r o z a t a

 

alapítványi források átadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt.

 

Határidő:        2020. október 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszi, hogy átalakult a közgyűlési ülések nézettségi köre, ülés közben is kap értesítéseket. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a Közgyűlés rendkívüli ülését.

 

A Közgyűlés ülése 19:55 órakor ért véget.

K.m.f.

 

 

 

 

 Dr. Konkoly Zita                                                                             Dr. Csőzik László

           jegyző                                                                                        polgármester