Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, 3246 hrsz-ú, 738 m2 területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Gépész u. 14. szám alatti ingatlanra a tulajdonos SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel az önkormányzat javára vételi és használati jogot alapít 2027. október 31. napjáig a határozat melléklete szerinti tartalommal.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester