Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alapból 20.000.000 Ft-ot biztosít az Érdi Városfejlesztési Kft részére a házi átemelők és kapcsolódó berendezések beszerzésére és telepítésére.

A feladat ellátásához a szükséges költségvetési fedezet a felhasználási kötöttséggel rendelkező maradvány céltartalék során rendelkezésre áll.

A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési Kft-t, hogy a beérkezett igénylések alapján a berendezéseket telepítse és a felhasználók részére az üzemeltetővel közösen átadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladat végrehajtása érdekében a város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződést kösse meg.

Határidő: 2017. november 15

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester