Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Üzleti infrastruktúra fejlesztése Érden című, támogatott projekt megvalósításának elősegítése céljából megindítja a hatályos településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosítását a Budafoki út – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os 7-es számú elkerülő út által határolt területen.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le.

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester