1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 13. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1096 Budapest, Lenhossék utca 33. 5. em. 4., Cg.: 01-09-170991) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló Dr. Kiss Lilla fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt Dr. Kiss Lilla fogorvossal annak érdekében, hogy Dr. Kiss Lilla fogorvos az érdi 13. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Kft. képviseletében Dr. Szimicsku Róbert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester