Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Üzleti infrastruktúra fejlesztése Érden című, támogatott projekt megvalósításának elősegítése céljából kezdeményezi az önkormányzat tulajdonában lévő 015/5 hrsz-ú út ingatlan belterületbe csatolását. A belterületbe csatolás indoka, hogy az érintett ingatlan közvetlenül csatlakozik a projekt megvalósítására szolgáló, már belterületben található ingatlanokhoz.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a belterületbe csatolással kapcsolatos földhivatali eljárás lebonyolítására.

Határidő: földhivatali eljárás megindítására - 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester