1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői posztjára kiírt pályázat elbírálására és az új ügyvezető megválasztására

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy ülésezett a bíráló bizottság, 8 érvényes pályázat érkezett. A bíráló bizottság 2 személyt tartott alkalmasnak arra, hogy ügyvezetőnek javasolja. Mind a két személy a mai napon azt jelezte, hogy visszavonja a pályázatát. Ilyen körülmények mellett arról kell dönteniük, hogy eredménytelennek nyilvánítják a pályázatot, dönteniük kell arról is, hogy nem hagyják vezető tisztségviselő nélkül a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló fontos céget. Javasolja, hogy Fenyőházi-Nagy Andreát bízzák meg, legalábbis egy átmeneti terminusra a vezetői feladatok ellátásával. Ő jelenleg is munkavállalója a cégnek, ő kezeli a pénzügyeket és a gazdasági ügyeket, megfelelő végzettségekkel rendelkezik, a kézilabda frontján is abszolút otthon van. A megbízatás időtartamát 2021. január 31-ig javasolja, megbízási jogviszonyt javasol, és azt is javasolja, hogy térítésmentesen lássa el a feladatait. Egyébként munkavállalója is a cégnek, tehát ez nem is okoz különösebb nehézséget. A ”hogyan tovább”-ot illetően pedig meglátják, hogy mi a helyzet. Szerinte a cég irányítása a következő fél évben Fenyőházi-Nagy Andrea kezében rendben lesz, a tőle elvárható gondossággal, alapossággal fog eljárni. Ő a TAO-keret feltöltésében, a TAO elszámolások kérdésében úgy gondolja, hogy elévülhetetlen érdemeket szerzett, a csapat jól ismeri, az ott dolgozók elfogadják őt, tehát alkalmas lesz arra, hogy ezt az átmeneti időszakot sikerrel és eredménnyel levezényelje.

 

Dr. Bács István képviselő: Megkérdezné, hogy mit csinál a városvezető koalíció, 10 hónap alatt nem voltak képesek egy épkézláb jelöltet találni erre a pozícióra, aki mind a tizenegyüknek megfelelne. Azt nem látja, hogy mi történik ebben a városban. 323 napja voltak az önkormányzati választások és nem épülnek az utak, nem épülnek a csomópontok, nem épül a csatorna, nem épül a felszíni vízelvezetés. Hozzá van már ahhoz szokva, hogy ilyenkor arrogánsan mindenkit feljelentünk, ki megy a börtönbe, mindenki lopott, de azt se nyilván Önök csinálják, hanem az Önök által megbízott ügyvédek, illetve jogászok. Nem kérdez sokat, tehát 10 hónap alatt nem voltak képesek egy embert találni és tegnap óta pedig előhúznak egy munkavállalót, aki majd talán ingyenesen megbízási jogviszony keretében, hatalmas felelősség mellett természetesen ellátja a dolgokat, aki miután ő a gazdasági ember, a saját munkáját fogja ellenőrizni és a saját munkájáért vállal majd felelősséget és saját magának ad majd fegyelmit, vagy mit. Halál komolyan kérdezi, hogy mi történik.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hogy mi történik? Elmondja. Például az történik, hogy eltakarítják a szemetet a volt alpolgármester után, aki 16 közbeszerzést játszott át a sógorának, melyből kifolyólag most 70 millió Ft-ot kell közpénzből visszafizetni, az érdiek pénzéből drága képviselő úr. Hogy nincs sógora? Hát gratulál. Körülbelül ez történik, a romeltakarítás. Meg az történik, hogy 426 millió Ft-ot, ami rádől a városra, amely helyzetet az előző városvezetés állított elő, azt nekik kell kezelni. Nekik kell kezelniük a Modern Városok Program összes nyűgét-baját, miközben állandó támadások kereszttüzében állnak. Elvitatják tőlük azt, hogy foglalkoznak az üggyel. Kifejezetten ártó a kommunikációjuk a városnak. Teljesen jó kapcsolatokat ápolnak a Kormányzat minden szervével, a helyi jobboldal ehhez nem képes asszisztálni. Úgy gondolja, hogy amikor arról kérdezi, hogy miért állt elő a helyzet, akkor azt tudja mondani, amit legutóbb is elmondott, hogy T. Mészáros András és csapata kihátrált egykori szövetségese mögül, cserben hagyta dr. Boldog Annát. Előállítottak egy olyan szituációt, hogy egyetlenegy szavazat hiányzott volna ahhoz, hogy a jelenlegi ügyvezető mandátuma folytatódhassék. Ez nem következett be. Ez úgy gondolja, hogy nem az ő felelőssége, pontosan tudják a háttérből, hogy mi történt, ócska politikai számítás, hogy rájuk lehessen olvasni, hogy nincs meg az egység, hogy repedezik a koalíció. Egy frászt repedezik. Szerinte jó döntést hoztak. Erre az időszakra biztos benne, hogy Fenyőházi-Nagy Andrea remekül fogja ellátni a feladatait. Egyébként pedig demokrata módra járnak el, hiszen pályázatokat írnak ki, azokat tisztességes módon bíráló bizottság ítéli meg, vizsgálja meg a jelölteket, nem pedig színfalak mögött nem tudja, hogy milyen szobákban dőlnek el ezek a pozíciók. Mikor volt erre a pozícióra legutóbb kiírva pályázat? Egyáltalán nem volt. Úgy gondolja, hogy ez a helyes, így sikerült, tehát ilyen jelöltek jöttek össze. Azt hiszi, hogy harmadik pályázatot jó darabig nem lesz értelme kiírniuk ebben a kérdésben, valahogy meg fogják oldani a folytatást, még az is lehet, hogy a most kiválasztásra kerülő - ha megkapja a többséget - ügyvezetővel mennek tovább, ez a jövő zenéje. Az is lehet, hogy mással.

 

T. Mészáros András képviselő: Nem azt kérdezi, amit dr. Bács István képviselőtársa, hogy mit csinál a városvezetés, mert látszik, hogy semmit nem csinál azon túl, hogy szétveri a kézilabdát, hogy szétver mindent, amihez éppen hozzáér. Egy fordított Midász király esete fordul elő. Midász király arról volt híres, hogy amihez nyúlt, arannyá vált. Amihez a mostani polgármesterék nyúlnak, abból semmi lesz, por és hamu lesz belőle és nagyon gyorsan. Lényegében 323 napja nem történik semmi a városban azon túl, hogy ami működött, azt lehetőség szerint állítsák meg. A másik pedig, hogy mihez kellene nekik asszisztálni. Gondolják már végig. Ahhoz a gazdasági hanyagsághoz, amit itt sorra és rendre elkövetnek. Ahhoz, hogy nem képesek 323 nap alatt kiírni x közbeszerzést, ami szükséges lenne a Modern Városok Program folytatásához. Ahhoz a vádaskodáshoz kellene asszisztálni, amit ők, Lengyel Péter, Tetlák Örs, dr. Csőzik László és sorolhatná, akik teszik, ehhez kéne asszisztálniuk? Ne nevettesse már ki jobban magát.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Szóba került, hogy ki jelent fel, kit. T. Mészáros András képviselőtársának mondja, hogy pénteken 10 órára van jelenése a bíróságon, biztosan emlékszik rá képviselőtársa, hogy kinek a nevében tett feljelentést, miért kell a bíróságra fáradnia. Természetesen meg fogja tenni. A feljelentgetésekről röviden ennyit. Az ember, aki itt értetlenkedve áll azelőtt, hogy vélt, vagy valós jogsértések kapcsán az ember jogi útra terel bármit. Ő is megtette egyébként Érd Város Önkormányzat nevében és egyébként az átadás-átvételnél ennek semmiféle nyomát nem látták, de semmi probléma, mert nyilvánvalóan ki fognak állni az igazukért és ki fog derülni, hogy mi történt ebben a konkrét ügyben, mint ahogy sok minden másban is. Hiszen a vizsgálatok valóban folynak. Ezen is meg lehet sértődni. Lett volna más mód várost vezetni 13 éven keresztül, nem ezt az utat választották. Hogyan szavaz a koalíciós városvezetés, vagy hogyan nem kérdésre azért az állításuk szerint ez egy demokratikus állam. Nem is tudja, hogy Orbán elvtárs mit is mondott a napokban, nincs itt semmi látnivaló, mert ez egy unalmas működő demokrácia. Tehát egy unalmas működő demokráciában egy sokpárti koalícióban nyilván nem csak egyféle vélemény létezik rengeteg dologról. Hogy ez a nem egyféle vélemény milyen formában jelenik meg adott esetben egy közgyűlési szavazáson, az unalmas működő demokráciában azt hiszi, hogy egy teljesen természetes dolog. Az, hogy a tervutasítás NER rendszerében ez nem természetes és elszoktak tőle a hölgyek és urak, hát az a rossz híre van, hogy itt Érden megváltoztak a körülmények és ehhez igyekezni fognak a továbbiakban is tartani magukat.

 

Dr. Bács István képviselő: Felolvas egy idézetet: ,,Jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy mikor nyithat meg a létesítmény – az érdligeti záportározóról van szó -  egyenlőre annyit ígérhetek, hogy folyamatos és korrekt tájékoztatást nyújtok a fejleményekről.” - mondta dr. Csőzik László, 2019. október 31-én. Csak azt szeretné kérni polgármester úrtól – az ellenzéknek ugye az a dolga, hogy számon kérje a történéseket a városban - hogy amikor megtörténik egy ilyen számonkérés, vagy megtörténik egy kérdésfeltevés, akkor ne zsigerből csak azt válaszolja, hogy mi csak takarítunk, mi csak romokat pusztítunk, mi csak sajnáltatjuk magunkat, jaj, jaj, jaj, de rossz nekünk. Ne ez legyen a válasz. Ez nem csak polgármester úrnak szól, hanem például a mindenkinél mindent mindig jobban tudó phd professzor, dr. Tetlák Örs alpolgármester úrnak is. Ebbe a stílusba – bocsánatot kér – nincs benne, de szerinte ez meg nekik visszás. Amikor feltesznek nekik egy kérdést, akkor rögtön elkezdenek személyeskedni, rögtön elkezdenek vádaskodni, Orbán elvtársazni, satöbbi. Baromi jó lehet a viszony a Kormányzattal, gondolja, hogy akkor alpolgármester úr nem ugyanezt a stílust engedi meg magának, amikor bemegy tárgyalni a város érdekében, meg nem NER-ezik, meg nem Orbán elvtársozik, meg a többi. El lehet olvasni a facebook oldalát, hogy miket szokott kiírni a jelenleg kormányzó politikai pártról, illetve a miniszterelnökről. Higgye el alpolgármester úr, azt megteszik ott bent is, és amikor leülnek beszélgetni, mosolyognak a szemébe, akkor pontosan tudják, hogy mit gondol róluk és miket szokott magából kiadni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Persze lehet visszahátrálva dajkameséket előadni, de ne állítsák meg a napot, ennek a története nem így zajlott, ez úgy indult, hogy a választások után valóban békejobbot nyújtott a legyőzött ellenzéknek minden fórumon. Sokáig ment ez a kommunikáció, ezt semmilyen viszonzás nem követte, sőt egyébként orvul támadták igaztalanul. Ez mára olyan méreteket öltött, hogy a kommunikáció megállt, lehetetlen szinte együttműködni. A jobboldali médiát használva rágalmaznak, csúsztatnak, ferdítenek. Ez teljes mértékben ellehetetleníti az együttműködést. Azt, hogy most elé tárják ezt a szöveget, egy józan pillanatban egy normális közegben megbeszélhetnék, el lehetne mondani, hogy mi a probléma a Papi földekkel, meg lehetne beszélni, hogy miért csúszik a beruházás, melyet egyébként hamarosan átadnak. Meg lehetne beszélni, hogy mi lesz a fenntartásával, hiszen az üzemeltetésre például egyáltalán nem gondoltak korábban. Az üzemeltetési kérdésben a beruházó például behozott egy olyan tervet, hogy éves szinten 180 millió forint lesz majd a költsége. Miből fogják ezt finanszírozni? Ilyen kérdésekről kellene itt beszélgetni. Megkapják-e a ráemelési igényüket, megkapják-e a pluszpénzt arra, hogy azok az épületek, melyek nem készültek el és esetleg fedezhetnék az üzemeltetés kérdését, mint például a rendezvényterem, az étterem, olyan fogadóegységek, melyek képesek pénzt hozni, azok megvalósulhatnak-e vajon, segít-e ebben a Fidesz? Beadták a ráemelési igényt, még nem kaptak rá választ. Lefolytatták a feltételes közbeszerzést, hogy tudják mondani, hogy mennyibe kerül. Nagy érdeklődést nem váltott ki, egy cég jelentkezett rá, tehát dugába dőlt. Ezzel együtt ezt szeretnék elérni, a csapaton nem változtattak semmit, amelyik ezt menedzseli. Kovács-Péter Barna és emberei ugyanúgy viszik ezt a beruházást, őt az előző városvezetés választotta, ők adtak nekik bizalmat. Ők továbbra is biztosították számukra, hogy dolgozzanak úgy, ahogy nekik megfelelő, mert úgy vélték, amikor jöttek, hogy már nagyon kevés van hátra, értelmetlen ezen változtatni, és ez egyetlen példa. Drukkol annak, hogy ez elkészüljön és megkapják a pénzt a folytatásra, azon lesz, hogy fenn tudják tartani. Sajnálja, hogy nem ezekről kell itt beszélniük, hanem ezekről a mocskolódásokról. Nem örül annak, hogy ezek úgy kerülnek elő, hogy magas lóról beszélnek velük, akkor, amikor a mai posta behoz egy GVH végzést, melyben eljárást indítanak ellenük egy másik nagy közbeszerzés miatt. Miből fogják visszafizetni ezeket a lemutyizott közbeszerzéseket? Visszafizetési kötelezettség lesz a vége, a városnak kell állnia a kontót, és akkor majd mehetnek a Kormányhoz kuncsorogni, hogy fizesse ki a hülyeségük miatt, az érdiek helyett a bírságot, a szankciót. Most történetesen a KEHOP pályázatról van szó, reméli, hogy nem ez lesz a vége, mindenesetre, ami anyagot kaptak, az lélegzetelállítóan rossz. Felhívja a figyelmet, hogy az Érdi Sport Kft. van napirenden.

 

Simó Károly képviselő: Az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjéről szóló napirendhez szeretne hozzászólni, mivel előtte teljesen másról volt szó. Úgy gondolja, hogy a cég ügyvezetőjét kiválasztani fontos feladata lenne a Közgyűlésnek és fontos lenne a többség felelőssége. A cég egy olyan cég, mely azontúl, hogy az érdi kézilabda sportot szervezi és viszi és a jogi hátterét is adja, és minden feltételét is biztosítja, egy igen komoly, többmilliárdos vagyonnal is rendelkezik. A cég ügyvezetőjének kiválasztása az elmúlt hónapokban úgy történt, hogy egyrészt volt egy ügyvezető, akinek határozatlan idejű mandátuma volt, ezt sikerült átalakítani határozott idejűvé, majd sikerült kiírni egy olyan pályázatot, ahol különböző egymásnak feszülések után nem sikerült megegyezni a vezető koalíción belül, majd még jelenleg is azt látja, hogy az a javaslat, hogy két jelöltről kell szavazniuk. Ez egy komolytalan eljárás egy ilyen komoly ügyben, egy ilyen komoly cég ügyvezetőjének a kiválasztásánál, és itt nem a személyről beszél. Azt gondolja, hogy az ügyvezető jelölt, akiről polgármester úrtól hallottak, ha egy kicsit többet tudnának róla, tudnák, hogy milyen elképzelései vannak, hogyan működne, esetleg meghallgatta volna az előkészítő bizottság. Polgármester úr ellentmondott magának három vagy maximum hat mondaton belül. Először elmondta, hogy milyen demokratikus pályázatot írnak ki, aztán mire mennek vele, ha a pályázat végén azt mondják, hogy vissza az egészet, mindegy, hogy ki pályázott és kit hallgattak meg, és kit milyen arányban támogattak az előkészítő bizottságban, hoznak egy olyan személyt, aki nem is pályázott és szavaznak róla. Ez komoly eljárás? Komolyan gondolják, hogy így kell egy cég ügyvezetőjét kiválasztani? Miközben ő szót kapott, abba teljesen más oldalról más témákat kezdenek belehozni, ő jelenleg a Sport Kft ügyvezetőjének kiválasztásához szólt hozzá, mondta el a véleményét.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javasolja, hogy beszéljék meg frakciótársával, hiszen ő váltott témát, ő pedig nem hagyja magát, reflektál. Tehát behozni ide a városvezetés általános kritikáját, az egészet kiszedni a medréből, véleménye szerint nem volt helyes, tehát innen indultak. A másik, hogy ez így alakult, ez a mai délután folyománya, a két szóban forgó jelölt hivatalosan és írásban visszavonta a pályázatát, nem kíván ügyvezető lenni. Így hoztak egy harmadik személyt, aki átmenetileg, amíg nincs végleges megoldás, ellátja ezt a funkciót. Ha nem hozott volna ide harmadik személyt, akkor mivel jöttek volna? Ma vezető tisztségviselőt kell választani, mert tegnap éjfélkor lejárt dr. Boldog Anna mandátuma. Valakinek vinnie kell a céget, valakinek el kell látnia a cégjegyzést, a képviseleti jogkör gyakorlását, erre úgy gondolja tökéletesen alkalmas Fenyőházi-Nagy Andrea. Ne csináljanak úgy, mintha nem ismernék, a neve összeforr gyakorlatilag az Érdi Sport Kft.-vel. Az elmúlt 2-3 évben ő vitte a prímet, gyakorlatilag a TAO rendszer lehívása az ő reszortja volt, az utánpótlás nevelésben is jelentős szava volt. Úgy gondolja, hogy hálával tartozik neki a Közgyűlés, hogy ebben a helyzetben ezt a megbízatást most elvállalja, az, hogy a következő időszakban mi jön, az a jövő zenéje. Ha kihirdetnek egy pályázatot és gondoskodnak arról, hogy ez megjelenjen a Magyar Nemzetben, a Népszavában, a különféle riportokban, a helyi médiában és mindenhol közzéteszik, hogy van ez a pályázat és várják a jelentkezőket, melyre még többen, 8 fő jelentkezik, akiket a munkacsoport meghallgatott, mérlegel és demokratikus szavazással dönt arról, hogy kit tart alkalmasnak, az egy vívmány ebben a milliőben, mely itt eddig volt. Most úgy alakult, hogy ez most nem jött össze, nem találtak ügyvezetőt, ők is visszaléptek. Tudni kell persze, hiába van most itt 18 képviselő, nyilván nem fognak tudni mindenről beszélni, ami ezzel kapcsolatos, hiszen informálisan tudható, hogy ez a téma mélyen megosztja az érdi közéletet, nem csoda, hogy ez az eredmény így alakult. Mélyen megosztja a különböző frakciókat és a Közgyűlés egészét is, véleménye szerint nem egészséges, nem szerencsés, hogy ennyire átpolitizálódott ez a dolog. Úgy gondolja, hogy a politikának nagyon kevés keresnivalója van a sportban, nem szerencsés, hogy közpénzekből kellett finanszírozni ilyen mértékben a kézilabdát itt Érden. Messze-messze meghaladta a város teherbíró képességét, hogy nem sikerült 13 év alatt egy árva szponzort keresni a NER-ben egy Fideszes önkormányzatnak az önmagáért beszél, végtelen nagy szegénységi bizonyítvány, véleménye szerint kifejezetten ciki, mint ahogy az is, hogy az égbe szöktek ezek a költségek. Egyszerűen megálljt kellett parancsolni ennek a pénzszivattyúnak. Nonszensz, hogy 500 millió forintot kellett, hogy költsön egy ilyen anyagi helyzetben lévő város a versenysportra. Elmondta már sokszor, hogy a hozzájuk hasonló városok ennek nemhogy a töredékét, tized részét fordítják erre, és most sincs rózsás helyzetben a Sport Kft. Körülbelül azt lehet mondani, hogy leszálltak költségek tekintetében talán az egyharmadára, tehát 500 millió forintról kellett lemenni 100-150 millió forintra, ha a TAO-t is hozzáveszi, és még ez is irdatlan sok, sokkal több annál, mint amit most ki tudnak fizetni, hiszen azt is tudják, hogy milyen borzasztó állapotban van a költségvetésük, és nem azért mert rosszul vezetik, vagy jól vezetik a várost, hanem mert determinált a Covid a miatt, a gazdasági visszaesés miatt és egyébként az országos költségvetés, a fiskális helyzet miatt.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Szem nem marad szárazon, hogy Bács István rajongója az oldalának. Őszintén örül neki, hogy rendszeresen olvassa. Viszont minden alkalommal, amikor Közgyűlés van – most mintegy negyedszer - szól bele más mondanivalójába és az előbb Simó elvtárs számon kérte, hogy ne dumáljanak bele egymáséba, akkor próbáljanak meg viselkedni. Amikor a „csűrhéző” és a több 10 millió forintos veszteségeket, buktákat okozó képviselőtárs stílust kér számon bárkin a városban, az közröhej, erre nehéz mit mondani. A másik, amit baráti tanácsként mondana mégis, azt felemlegetni, hogy adott esetben ő phd-ik vagy létezik az országban olyan ember, aki a politikumon kívül is alkalmas bármire és ejtőernyős állások betöltésén kívül is képes bármi másra a magánéletében, ne irigykedjen, vagy ilyen, ehhez szokjon hozzá, fogadja el, egyébként sok sikert kíván az új állásához.

 

Dr. Bács István képviselő: Rövid lesz, mert kevesebb, mint 2 perce van. Azt kérdezte, az volt a felvetése, hogy 10 hónap alatt nem sikerült találni egy embert, aki alkalmas lenne a vezető frakció minden tagjának, hogy elvezesse a város cégét. 10 hónap erre kevés volt és egy 70 ezres Megyei Jogú Várost akarnak vezetni. A másik, hogy T. Mészáros András polgármester úr 13 évet ült abban a székben, de 13 év alatt összesen nem panaszkodott és nem fenyegetőzött ennyit, mint röpke fél óra alatt polgármester úr, aki 10 hónapja mást sem csinál, mint sír és panaszkodik, hogy „Úristen mi lesz velünk”. Polgármester úr meg kell oldani és igenis felül kell azon emelkedni, hogy az ellenzék néha csipkelődik, néha kicsit erősebben szúr oda. Ez az ellenzék dolga. Néha az ellenzék cinikus, az ellenzék már csak ilyen, Ön is volt ellenzékben, volt, hogy együtt ültek fenn a másodikon, ott volt az irodájuk, voltak ők szövetségesek, tudja, hogy az milyen.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Véleménye szerint jelen helyzetben - és most nem általános ellenzékiségről beszél - hanem Érdről, arról az Érdről, mely minden évben rászorul arra a legalább 1 milliárd forintos költségvetési támogatásra, melyet idén még nem kapott meg. A másik, hogy legalább 1,9 milliárd forintot beállítottak erre a sorra, csakúgy, mint korábban, meg is szavazták ezt a költségvetést, ebből az 1,9 milliárd forintból egy krajcár nem érkezett be a költségvetésbe. Ha ők vannak Kormányon, akkor szíveskedjenek segíteni abban, hogy ez a pénz bejöjjön. Nélkülük is elkövettek mindent természetesen, de ha azt kérdezik, hogy mi az ellenzék dolga, melyet úgy hív a politológia, hogy kohabilitáció, akkor azt gondolja, hogy az lenne a dolguk, hogy megkérdezzék, hogy tudnak-e valamiben segíteni a városnak. Az, hogy nincs a kasszában az 1,9 milliárd forint, hogy a Kormány elvonta a gépjármű adó helyben maradó részét, az építményadóját a hirdetményeszközöknek, illetve, hogy a helyi iparűzési adó bevétel jelentős mértékben fog esni, az pillanatnyilag azt vetíti előre, hogy ugyanakkora mértékű bevétel fog kiesni, ha minden így marad a költségvetés bevételi oldaláról, amennyi a helyi iparűzési adó bevétel mértéke volt a tavalyi évben, ez 2,7 milliárd forint. Lehet, hogy minden rendben lesz és megkapnak legalább 1 milliárd forintot a Pénzügyminisztériumtól, hozzáteszi, hogy az MJV Közgyűlésén óriási bajokról számolt be pénzügyminiszter úr, lehet, hogy a helyi iparűzési adó nem fog ilyen drasztikus mértékben csökkenni, de lehet, hogy igen. Az a kérdése, hogy vajon akkor mit fognak majd csinálni, vajon partnerek lesznek-e abban, hogy ilyen pénz szűkében meglépjenek olyan dolgokat, melyeket jószántukból soha nem tennének meg, kíváncsi lesz mindenesetre az akkori attitűdre.

 

T. Mészáros András képviselő: Megoldották az ország jövőjét és sorsát és a pénzügyminiszter úr is belekeveredett a Közgyűlésbe, akkor tegyék már fel a kérdést, hogy miért vannak itt. Ők azt gondolják, azért vannak itt, hogy egy olyan kft.-nek keressenek ügyvezetőt, amit nem is kellett volna idáig eljuttatni. De jött egy szivárvány koalíció, jött a baloldal, és ahol nem volt probléma, csinált gyorsan problémát és azon rágódnak 11 hónapja, hogy nincs ügyvezetője az Érdi Sport Kft-nek. Volt neki, a végén a feszültség is azon volt, hogy dr. Boldog Anna vette a fáradtságot és kétszer mert pályázni, ennek a nagyon demokratikus társaságnak a kiírt pályázatán, és érdekes módon ezen alakult ki ez a hatalmas feszültség a szivárvány koalícióban. El kellene dönteni, ha nincs probléma, akkor a baloldal csinál gyorsan, majd elkezdi a problémát kezelni és 10-11 hónapig ugyanazon rágódnak sajnálatos módon. Ugyanez a helyzet más egyebekben is, de most azért vannak itt, mert el akarták üldözni dr. Boldog Annát, ő pedig kétszer nem hagyta magát elüldözni, most pedig harmadjára hagyta. Tessék szavazni, döntsék el, hogy ki lesz az ügyvezető, de ne szeptemberig döntsék el, hanem dőljön el, hogy megbíznak abban az emberben, akit most fél órás időintervallumban valahonnan előhúztak. Döntsék el, hogy bíznak benne, hogy határozatlan időre megbíznak a jelöltben és legyen ő az ügyvezető, de nincs annyi összetartás egymás között bennük, hogy ezt megcsináljátok. Az összes többi most nem érdekes, hogy kinek ki a sógora, meg, hogy Tetlák Örs doktorizik vagy sem, ez mind közömbös ebben a pillanatban.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kéri, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát és tartózkodjanak a vulgáris kifejezések használatától. Képviselő úrtól kérdezi, hogyha ennyire tetszik ügyvezető asszony, miért nem szavazta meg. Megszavazta volna, most nem ülnének itt. Miatta van az egész, ő hagyta cserben, ő engedte el a kezét, ő árulta el.

 

Simó Károly képviselő: Még mindig az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szeretne hozzászólni. Van egy jelölt, kérdése, hogy esetleg jelen van-e, mert tényleg nem ismeri. Úgy választanak egy Közgyűlésen ügyvezetőt, hogy még csak nem is látják, ez stílus kérdése. Ezt így elintézni, hogy néhány órával a Közgyűlés előtt hirtelen homlokára csap két pályázó, ha igazak a hírek az előkészítő bizottságról, ott komoly történések voltak. Vajon mi lehet az oka, hogy a homlokára csapott két pályázó egyszerre, párhuzamosan és mindketten pár órával a Közgyűlés előtt azt mondják, hogy mégsem. Ha valaki meri vállalni és elmondja őszintén, hogy beszéljenek egyenesen, az jó lenne, egyébként meg akkor javasolja, hogy sokat beszéltek erről, vállalja fel a többség, minden következményével együtt, hogy kinevez egy ügyvezetőt, aki akár lehet jó is, de nem ismerik, nem hallgatták meg, nem mutatkozott be, semmit nem tudnak róla. Egy dolog a sport része, ha benne van, és munkavállalóként ott dolgozik, akkor van sok kapcsolata és tapasztalata is lehet. Azonban több milliárd forintos vagyont szeretnének rábízni, nem tudják mi az elképzelése, merre fog tartani a történet, és azt kéri polgármester úr, hogy így szavazzanak, annak ellenére, hogy az előterjesztések között még mindig az szerepel, hogy dr. Boldog Anna és Széles József között kell választani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A bizottság által kiválasztott két ember visszavonta a pályázatát, ebben a helyzetben a felelős döntés az, hogy gondoskodnak egy átmeneti személyről, aki igazgatja és viszi a céget. Egy olyan személybe helyezik bizalmukat, aki ismeri a kézilabdát, pontosan jól ismeri és tudja miről van szó, alkalmas és képes, hogy ellássa ezt a funkciót. Az pedig, hogy hosszabb távon mi lesz, a jövő zenéje. Úgy gondolja, hogy sok tanulsággal szolgált az elmúlt 3 hónap mint politikailag, mint eljárásjogilag, meglátják a folytatást. Javasolja, hogy zárják le ezt a méltatlan vitát, szavazzák meg, egyhangúlag, adják meg a bizalmat Fenyőház-Nagy Andreának, aki a sport világából jön és a TAO-hoz, a pénzügyekhez, a gazdasághoz is remekül ért.

 

Dr. Bács István képviselő: Ha az utolsó mondat nem hangzott volna el, nem szólt volna hozzá. Azt nem is tudják róla, hogy MSZP-s képviselő jelölt volt a hölgy?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Semmilyen szerepet nem játszik, ha ez igaz is volt. Ha eddig nekik nem számított és jó volt arra, hogy ott bábáskodjon a kft. pénzügyei fölött, akkor szerinte továbbra is alkalmas a szerepre. Nem azért lett előhúzva a cilinderből nyúlként, hogy a különféle politikai ideológiák mentén döntsenek, semmilyen szerepe nincsen ennek.  Fenyőházi-Nagy Andrea meg fog jelenni a Közgyűlés előtt – ha tényleg nem ismerné Simó Károly, akkor nincs oka kételkedni az őszintesége felől – meghívják, hiszen a szeptemberi rendes Közgyűlésen az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzleti tervét el kell fogadniuk. Elmúlt az az átmeneti helyzet, amikor nem lehetett kalkulálni azzal, hogy mi a jövő. Most már új pályára állt a cég, megvan az új csapat. Úgy gondolja, hogy ez az új irány alkalmas arra, hogy a csonka évre ez az üzleti terv elkészüljön. Két szavazás lesz, az elsőben eredménytelennek nyilvánítják a pályázatot, kényszer hozza ezt a megoldást. Javasolja, hogy szavazzák meg.

 

Simó Károly képviselő ügyrendi: Kérdezi, hogy miről fognak szavazni. Az egyiket már hallották, a másiknál szeretné kérni, hogy térjen ki a fizetésre is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elmondta, hogy nincs fizetése, nem munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban fogja ellátni. A határozat első pontja az, hogy a kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. Felteszi szavazásra az alábbi javaslatot:

 

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetőjének …-t választja meg 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre.  Az ügyvezető a feladatát megbízási jogviszony / munkaviszonyban látja el havi bruttó … forint megbízási díj / munkabér ellenében.

2. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 11.1. pontját az alábbiakra módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: …

anyja születési neve: …

lakcíme:…

születése helye és ideje: …

adóazonosító jele: …

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

3. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

4. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

1. melléklet a …/2020. (IX. 1.) számú önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2020. (IX. 1.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a társaság ügyvezetőjének … (anyja születési neve: …; lakóhelye: …) választja meg 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre. Az ügyvezető a feladatát megbízási/ munka jogviszonyban látja el havi bruttó … forint megbízási díj/ munkabér ellenében.

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 11.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: …

anyja születési neve: …

lakcíme:…

születése helye és ideje: …

adóazonosító jele: …

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2020. szeptember 1.

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. szeptember 1. napján ellenjegyzem:”

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat 1. pontja:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetői posztjára a Közgyűlés 92/2020. (VII. 23.) számú határozatával kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslat 1. pontját.

 

 

 

A határozati javaslat 1. pontjáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a határozati javaslat 2. pontját, majd felteszi szavazásra a határozati javaslat további pontjait.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„2. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a törvényes működés folyamatos biztosítása érdekében a vezető tisztségviselő pályázati úton történő kiválasztásának időtartamára - a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát választja meg 2020. szeptember 1. napjától 2021. január 31. napjáig. Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszony keretében látja el.

3. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 11.1. pontját az alábbiakra módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Az ügyvezetői megbízatás 2021. január 31. napjáig tart.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

4. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

5. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

1. melléklet a…./2020. (IX. 1.) számú önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

../2020. (IX. 1.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a törvényes működés folyamatos biztosítása érdekében a vezető tisztségviselő pályázati úton történő kiválasztásának időtartamára -  a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát (anyja születési neve: ; lakóhelye: ) választja meg 2020. szeptember 1. napjától 2021. január 31.napjáig. Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszonyban látja el.

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 11.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.1. A társaság ügyvezetője:

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Az ügyvezetői megbízatás 2021. január 31. napjáig tart.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2020. szeptember 1.

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. szeptember 1. napján ellenjegyzem:”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti szavazások értelmében a következő határozatot hozta:

 

93/2020. (IX. 1.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetői posztjára a Közgyűlés 92/2020. (VII. 23.) számú határozatával kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

 

2. Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a törvényes működés folyamatos biztosítása érdekében a vezető tisztségviselő pályázati úton történő kiválasztásának időtartamára - a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát választja meg 2020. szeptember 1. napjától 2021. január 31. napjáig.  Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszony keretében látja el.

 

3. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 11.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Az ügyvezetői megbízatás 2021. január 31. napjáig tart.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

 

4. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

 

5. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

1. melléklet a 93/2020. (IX. 1.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2020. (IX. 1.) alapítói határozat

 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a törvényes működés folyamatos biztosítása érdekében a vezető tisztségviselő pályázati úton történő kiválasztásának időtartamára -  a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát (anyja születési neve: ; lakóhelye:) választja meg 2020. szeptember 1. napjától 2021. január 31.napjáig. Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszonyban látja el.

 

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 11.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. szeptember 1.

Az ügyvezetői megbízatás 2021. január 31. napjáig tart.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. szeptember 1.

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. szeptember 1. napján ellenjegyzem:

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a Közgyűlés rendkívüli ülését.

 

 

A Közgyűlés rendkívüli ülése 18:46 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Dr. Konkoly Zita                                                                             Dr. Csőzik László

           jegyző                                                                                        polgármester