Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Határidő: - pályázati felhívás közzétételére:2018. augusztus 15.

- pályázat eredményének értékelésére: 2018. októberi közgyűlés

- szerződés megkötésére: 2018. november 20.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester