Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - az érdi 7031 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 2084 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú ingatlanból a határozat mellékletét képező, Geoszám Bt. által készített 17/2016. munkaszámú vázrajzon jelölt 101 m2 területet közterületből kivonja és forgalomképessé nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt vevő részére 260.000,- Ft + ÁFA vételáron.

A telekalakítással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester