Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 123/2017. (IV.27.) határozatát a következők szerint módosítja:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege

Önerő összege

Beruházás összköltsége

ab) alcél Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása

30 000 000 Ft

 112 000 000 Ft

142 000 000 Ft

Összesen

 30 000 000 Ft

112 000 000 Ft

142 000 000 Ft 

Az önrész összege 112 000 000,-Ft a jelen 2018. évi 1. számú költségvetési rendelet módosításában a 20. melléklet 23. céltartalék során rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester