1.       Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az útépítési program előkészítése során a város gyűjtőúthálózata kerüljön felülvizsgálatra. Felkéri a Polgármestert, hogy az új gyűjtőutak kijelölését készíttesse elő és terjessze a Közgyűlés elé.

2.       A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az útépítési program során a tervezés, előkészítés, a költségek becslése a határozat mellékletét képező minta keresztszelvények alapján történjen.

3.        A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Útépítési Program tervezéséhez, engedélyezéséhez szükséges pénzügyi források előteremtésére vizsgáltassa meg a lehetőségeket és tegyen javaslatot a munkák mielőbbi elindítása érdekében.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: a Közgyűlés 2018 novemberi ülése

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester