Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Poly-Art Alapítvány szakmai tevékenysége végzéséhez 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester