Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja, a Települési Értéktárba került értékek népszerűsítő tevékenysége ellátásához szükséges 600.000 forint + áfa összegű fedezetet a 2021. évi költségvetésbe betervezi.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester