Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Érd Városi Sportegyesületet 2021. évben összesen 87.130.000 forint összegű támogatásban részesíti.

 

A polgármester a támogatás összegéből 14.900.000 forintot a 2021. évi átmeneti költségvetésben biztosít, egyúttal a fennmaradó összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe betervezteti.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester