Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ Idősek Bentlakásos Otthona Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

Jelen Szakmai Program kiadásával egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával jóváhagyott Idősek Bentlakásos Otthona Szakmai Program hatályát veszti.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester