Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

 

Határidő:         2020. december 31.

Felelős:            dr. Konkoly Zita jegyző

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester