Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig Józsa Csaba Lászlót, Bresztyenszky Lászlót és Ujhelyi Gyulát.

 

2. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának 14.2. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Bresztyenszky László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

Név: Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

Név: Ujhelyi Gyula

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

1.melléklet a 215/2020. (XII. 17.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39–41.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2020. (XII. 17.) alapítói határozat

 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig Bresztyenszky Lászlót, Józsa Csaba Lászlót és Ujhelyi Gyulát.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 14.2.pontját az alábbiakra módosítja:

 

„14.2. Bresztyenszky László

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

Ujhelyi Gyula

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:2021. január 1.

A megbízatás lejárta:2021. június 30.”

 

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

 

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. december 17.

 

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. december 17. napján ellenjegyzem: