Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Felügyelőbizottság tagjának újra megválasztja 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig Kendi Gézát, Kopcsák Krisztián Csabát és Miklós László Gábort.

 

2. Az Alapító a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 15. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.

 

 A felügyelőbizottság tagjai:

 

Kendi Géza

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

Kopcsák Krisztián Csaba

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

Miklós László Gábor

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

1. melléklet a 216/2020. (XII. 17.) számú közgyűlési határozathoz

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán utca 2.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozza:

 

1/2020. (XII. 17.) alapítói határozat

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig Kendi Gézát (anyja születési neve: ; lakcíme: ), Kopcsák Krisztián Csabát (anyja születési neve: ; lakcíme: ) és Miklós László Gábort (anyja születési neve: ; lakcíme: ).

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 15.pontját az alábbiakra módosítja:

 

„15. Felügyelőbizottság

 

15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik.

 

 A Felügyelőbizottság tagjai:

 

Kendi Géza

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta:2021. június 30.

 

Kopcsák Krisztián Csaba

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta: 2021. június 30.

 

Miklós László Gábor

Anyja születési neve:

Lakcíme:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2021. január 1.

A megbízatás lejárta:2021. június 30.

 

A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

 

A tagok díjazás nélkül látják el feladataikat.”

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2020. december 17.

 

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2020. december 17. napján ellenjegyzem: