Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

A Polgármesteri Hivatal 2021. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozom meg:

 

A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulását elősegítő feladatok elvégzése, valamint egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek kihasználása.

 

A Modern Városok Program keretében megvalósuló intézményfejlesztésekhez kapcsolódó használatbavételi és működési engedélyek beszerzésének koordinálása, fokozott figyelemmel kísérése, a működés feltételeinek biztosítása érdekében.

 

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.

 

A Közgyűlés 148/2020 (X. 1.) számú határozata alapján új településfejlesztési eszközök – településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia készítése – az európai uniós pénzügyi források pályázati lehetőségeinek hatékony kiaknázása érdekében is.

 

Az Integrált Jogalkotási Rendszer önkormányzati alrendszerének bevezetése kapcsán átállás a rendszer éles üzemű alkalmazására, az alkalmazás során esetlegesen felmerülő működési hibák jelzése a kormányhivatal felé.

 

Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek minél szélesebb körű biztosítása.

 

Az ASP rendszerre történő csatlakozás zökkenőmentes megvalósítása, az ügyintézők felkészítése rendszeres oktatással.

 

A közbeszerzési törvénynek és a saját beszerzési utasításainknak megfelelő eljárások alkalmazása, a verseny biztosítása, az eljárások jogszerű lefolytatása.

 

Az önkormányzati honlap adattartalmának folyamatos bővítése, a lakosság tájékoztatása és segítése érdekében a hatósági ügyintézést támogató új, korszerű nyomtatványok és ügyintézési ügymenetek ismertetésével.

 

A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

 

 

Határidő:         2021. december 31.

Felelős:           dr. Konkoly Zita – jegyző

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester