Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Jogú Város Önkormányzata az Érdi Piac felújítása és fejlesztése érdekében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága által a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret terhére meghirdetett, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.

 

Az igényelt támogatás összege:                      100.000.000 forint.

Önrész:                                                           17.647.059 forint.

 

Az Érdi Piac felújításának illetve fejlesztésének teljes költsége: 117.647.059 forint. A támogatással nem fedezett költséget az önkormányzat önerőből biztosítja a 2020/2021. évi költségvetés terhére.

 

 

Határidő:         2021. február 17.

Felelős:            dr. Csőzik László  polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester