Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 2. aa) pontjában szereplő ipari parki fejlesztés megvalósításának elősegítése céljából megindítja a hatályos településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítását a Zámori patak - 7. sz. főút – Benta patak – 0157/3 hrsz.-ú terület déli határa által határolt területen.

A Közgyűlés a tervezett beruházás helyszínét tartalmazó, tervmódosítással érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bek. c) pontja szerinti tárgyalásos TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le.

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester