1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:

a) A Társulási Megállapodás XIII.3.2. pontja az alábbiakra módosul:

 „XIII.3.2.Az iszaptelep (érdi 0110/103 hrsz.) területének tulajdonjoga a beruházás megkezdése előtt Érd Megyei Jogú Város tulajdonában volt.

Tagok az eredeti tulajdonjogok és az önerő biztosítás körülményeire tekintettel úgy döntenek, hogy a beruházás átadását követően a tulajdoni arányok a következők lesznek a teljes létesítményen:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:                 100,00 %”

b) A Társulási Megállapodás XIII.3.3. pontja az alábbiakra módosul:

 „XIII.3.3. Az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telep a program megkezdése előtt a földhivatali nyilvántartás szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Diósd Község Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában volt. Azonban felek azt is rögzítik, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata is hozzájárult az építés költségeihez.
Tagok a szennyvíztisztító építésének előzményeire tekintettel úgy döntenek, hogy a beruházás átadását követően az érdi regionális jellegű szennyvíztisztító telep (érdi 26249 hrsz.) tulajdoni arányai a következők lesznek a teljes létesítményen:

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:                          78,02 %

- Diósd Város Önkormányzata:                                             10,70 %

- Tárnok Nagyközség Önkormányzata:                                 11,28 %

A Tagok megállapodnak, hogy ezen tulajdoni arányokat földhivatali bejegyzésre  alkalmas külön dokumentumban rögzítik.”

2. A Közgyűlés a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a határozat mellékletét képező társulási megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester