NAPIRENDI JAVASLAT:

 • Beszámoló Szigeti esten való részvételről
 • Beszámoló a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat zenei koncertjén való részvételről
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervére
 • Javaslat a Közmeghallgatás időpontjának meghatározására
 • Javaslat Érd Főtéri Adventi Műsorban való részvételről
 • Javaslat Görög Karácsonyi Műsorban való közreműködők felkérésére
 • Javaslat Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról

 

Papakosztandisz Elena elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Trnka Sziliva képviselőt javasolja, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Trnka Szilvia elnökhelyettest kéri fel jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint a következő napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 • Beszámoló Szigeti esten való részvételről
 • Beszámoló a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat zenei koncertjén való részvételről
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervére
 • Javaslat a Közmeghallgatás időpontjának meghatározására
 • Javaslat Érd Főtéri Adventi Műsorban való részvételről
 • Javaslat Görög Karácsonyi Műsorban való közreműködők felkérésére
 • Javaslat Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról
 • 1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló Szigeti esten való részvételről

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai részt vettek a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesület Szigeti Est című rendezvényén 2019.11.30-án 18:00 órai kezdettel, a Budapest, San Marco u.81. szám alatti, Óbudai Kulturális Központban. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a beszámolója elfogadását.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a beszámolót, mely szerint az képviselő-testület tagjai részt vettek a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesület Szigeti Est című rendezvényén 2019.11.30-án 18:00 órai kezdettel, a Budapest, San Marco u.81. szám alatti Óbudai Kulturális Központban „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

45/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

Szigeti esten való részvételről szóló beszámoló

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a beszámolót, mely szerint az képviselő-testület tagjai részt vettek a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesület Szigeti Est című rendezvényén 2019.11.30-án 18:00 órai kezdettel, a Budapest, San Marco u.81. szám alatti Óbudai Kulturális Központban.

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat zenei koncertjén valórészvételről

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának eleget téve, - az együttműködés erősítése érdekében- részt vettek a 2019. november 25-én a Váci Művelődési Központban rendezett görög klasszikus és népzenei darabokat felvonultató koncerten.Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a beszámolója elfogadását.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót, mely szerint a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának eleget téve, - az együttműködés erősítése érdekében- részt vettek a 2019. november 25-én a Váci Művelődési Központban rendezett görög klasszikus és népzenei darabokat felvonultató koncerten. „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

46/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat zenei koncertjén való

részvételről szóló beszámolóról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót, mely szerint a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának eleget téve, - az együttműködés erősítése érdekében- részt vettek a 2019. november 25-én a Váci Művelődési Központban rendezett görög klasszikus és népzenei darabokat felvonultató koncerten.

 

 

 3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervére

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy kaptak egy levelet, mely szerint Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervéhez tegyen javaslatot a nemzetiségi önkormányzat. Úgy gondolja, hogy szeretné kérvényezni az együttműködés céljának megfelelően, hogy a nemzetiségi önkormányzatok kapjanak 2020-ban a feladatalapú támogatásnak megfelelő összeget, vagy egy meghatározott rendezvény megvalósításáért járó hozzájárulást (pl karácsonyi ünnepség, szőlővirág ünnepség), továbbá a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítsák félévente a Művelődési Ház, vagy a Parkvárosi Közösségi Ház termének/ helységének használatát.Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra javaslata elfogadását.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervéhez tegyen javaslatot, legfőbbképpen a közös együttműködés céljának megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok kapjanak 2020-ban a feladatalapú támogatásnak megfelelő összeget, vagy egy meghatározott rendezvény megvalósításáért járó hozzájárulást (pl karácsonyi ünnepség, szőlővirág ünnepség), továbbá a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítsák félévente a Művelődési Ház, vagy a Parkvárosi Közösségi Ház termének/ helységének használatát.„

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

47/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervéhez javaslatról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervéhez tegyen javaslatot, legfőbbképpen a közös együttműködés céljának megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok kapjanak 2020-ban a feladatalapú támogatásnak megfelelő összeget, vagy egy meghatározott rendezvény megvalósításáért járó hozzájárulást (pl karácsonyi ünnepség, szőlővirág ünnepség), továbbá a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítsák félévente a Művelődési Ház, vagy a Parkvárosi Közösségi Ház termének/ helységének használatát.

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy mint, minden évben idén is szükséges az éves Közmeghallgatás megtartása, javasolja, hogy erre a Görög Karácsonyi rendezvény előtt kerüljön sor 2019. december 13-án 16 órakor. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra javaslata elfogadását.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az éves közmeghallgatását a Görög Karácsonyi műsort megelőzően tartja meg 2019. december 13-án 16 órai kezdettel a Parkvárosi Közösségi Házban, hogy minél többen meg tudjanak jelenni, illetve hozzászólhassanak tevékenységükhöz a műsort megelőzően. „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

48/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az éves közmeghallgatását a Görög Karácsonyi műsort megelőzően tartja meg 2019. december 13-án 16 órai kezdettel a Parkvárosi Közösségi Házban, hogy minél többen meg tudjanak jelenni, illetve hozzászólhassanak tevékenységükhöz a műsort megelőzően.

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Főtéri Adventi Műsorban való részvételről

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy Érd Megyei Jogú Várostól felkérést kaptak, hogy az Érd Főterén lévő adventi rendezvény keretében 2019. december 8-án a görög nemzetiséget képviselve görög karácsonyi énekekkel járuljanak hozzá a rendezvénysorozathoz. Felteszi szavazásra a rendezvényen való fellépéssel való egyetértést, utána pedig a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesület felkérését.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Érd Megyei Jogú Várossal való együttműködés erősítése érdekében elfogadta a felkérést, hogy az Érd Főterén lévő adventi rendezvény keretében 2019. december 8-án a görög nemzetiséget képviselve a Kariatidák Kórusa görög karácsonyi énekekkel járuljon hozzá a rendezvénysorozathoz.  „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

49/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Érd Főtéri Adventi Műsorban való részvételről

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Érd Megyei Jogú Várossal való együttműködés erősítése érdekében elfogadta a felkérést, hogy az Érd Főterén lévő adventi rendezvény keretében 2019. december 8-án a görög nemzetiséget képviselve a Kariatidák Kórusa görög karácsonyi énekekkel járuljon hozzá a rendezvénysorozathoz. 

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesületet, hogy 2019. december 8-án az Érd Főterén szervezett, - az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzatot képviselve - Adventi rendezvénysorozathoz járuljon hozzá görög karácsonyi műsorával.„

 

 

50/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Érd Főtéri Adventi Műsorban való részvételre

való felkérésről

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesületet, hogy 2019. december 8-án az Érd Főterén szervezett, - az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzatot képviselve - Adventi rendezvénysorozathoz járuljon hozzá görög karácsonyi műsorával. 

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Görög Karácsonyi Műsorban való közreműködők felkérésére

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy korábban már döntött arrólaz Érdi Görög Nemzetiség Önkormányzat, hogy 2019.december 13-án, 17:00 kezdettel rendezi az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi rendezvényét, a műsorban való részvételhez felkérik a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesületet,a Pyrgos Hagyományőrző Görög Néptáncegyüttest, valamint az Ellenizmos Tánccsoportothogy a rendezvény színvonalához járuljanak hozzá a görög hagyományőrző műsorukkal. Mivel kérdés, észrevétel hozzászólás nem érkezett, javaslatát egyenként felteszi szavazásra.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2019.december 13-án péntek 17:00 kezdettel tartja az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi rendezvényét, a műsorban való részvételhez felkéri a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesületet, hogy a rendezvény színvonalához járuljon hozzá a görög hagyományőrző- és karácsonyi dalok éneklésével. „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

51/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesület felkérése

a Karácsonyi műsorban való fellépéshez

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2019.december 13-án péntek 17:00 kezdettel tartja az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi rendezvényét, a műsorban való részvételhez felkéri a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesületet, hogy a rendezvény színvonalához járuljon hozzá a görög hagyományőrző- és karácsonyi dalok éneklésével.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2019.december 13-án péntek 17:00 kezdettel tartja az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi rendezvényét, a műsorban való részvételhez felkéri a Pyrgos Hagyományőrző Görög Néptáncegyüttest, hogy a rendezvény színvonalához járuljon hozzá a görög hagyományőrző műsorával. „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

52/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Pyrgos Hagyományőrző Görög Néptáncegyüttes felkérése

a Karácsonyi műsorban való fellépéshez

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2019.december 13-án péntek 17:00 kezdettel tartja az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi rendezvényét, a műsorban való részvételhez felkéri a Pyrgos Hagyományőrző Görög Néptáncegyüttest, hogy a rendezvény színvonalához járuljon hozzá a görög hagyományőrző műsorával.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2019.december 13-án péntek 17:00 kezdettel tartja az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi rendezvényét, a műsorban való részvételhez felkéri az Ellenizmos Tánccsoportot, hogy a rendezvény színvonalához járuljon hozzá a görög hagyományőrző tánc műsorával. „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

53/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Ellenizmos Tánccsoport felkérése

a Karácsonyi műsorban való fellépéshez

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2019.december 13-án péntek 17:00 kezdettel tartja az Érdi Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi rendezvényét, a műsorban való részvételhez felkéri az Ellenizmos Tánccsoportot, hogy a rendezvény színvonalához járuljon hozzá a görög hagyományőrző tánc műsorával.

Papakosztandisz Eleni elnök: Amennyiben aképviselő-testület egyetért szeretné felkérni, dr. Csőzik László Érd MJV polgármesterét, hogy nyissa meg Görög Karácsonyi rendezvényüket, amennyiben meg tud jelenni. Javaslatát felteszi szavazásra.

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Érd Megyei Jogú Várossal való együttműködés erősítése érdekében elfogadta a javaslatot, hogy kérjék fel dr. Csőzik Lászlót, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét a Görög Karácsonyi rendezvény megnyitására.”

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

54/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

 

Görög Karácsonyi rendezvény megnyitására való felkérésről

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Érd Megyei Jogú Várossal való együttműködés erősítése érdekében elfogadta a javaslatot, hogy kérjék fel, dr. Csőzik Lászlót, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét a Görög Karácsonyi rendezvény megnyitására.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Javasolja, hogy kössenekegyüttműködési megállapodást a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzattal. A megegyezés fő célja a két nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködés tovább erősítése, közös hagyományőrző programok szervezése, a görög kultúra elmélyítése, kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az együttműködés érdekében elkezdhesse a kapcsolat felvételt.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban egyeztessen a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzattal. A megegyezés fő célja a két nemzetiségi önkormányzatközötti együttműködés tovább erősítése, közös hagyományőrző programok szervezése, a görög kultúra elmélyítése. „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

55/2019. (XII.02.) GNÖ határozat

Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban egyeztessen a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzattal. A megegyezés fő célja a két nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködés tovább erősítése, közös hagyományőrző programok szervezése, a görög kultúra elmélyítése.

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Mivel több észrevétel, kérdés, hozzászólás nem érkezett 15:34 órakor bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

K.m.f.

 

 

       Trnka Szilvia                                                                Papakosztandisz Eleni

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                     elnök