N A P I R E N D:

 

1. Közmeghallgatás

 

Papakosztandisz Elena elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felkéri Trnka Szilvia képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Trnka Szilviát javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:   Közmeghallgatás

 

Papakosztandisz Elena elnök: Köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a nemzetségi önkormányzatoknak a törvényben foglaltaknak megfelelően évente egyszer közmeghallgatást kell tartaniuk. A közmeghallgatásra vonatkozó felhívás a helyben szokásos módon került meghirdetésre, megjelent a városi honlapon, valamint az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat honlapján és facebook oldalán, melyen az elmúlt időszak eseményei megtalálhatóak.

 

……: Elmondja, hogy a Fővárosi kerültek Görög Nemzetiségi Önkormányzatai és a Pest Megyei Görög Önkormányzat 2020.01.18-án tartja éves első találkozóját, melyre meghív mindenkit, az megbeszélésen érdekes előadások is lesznek.

 

Papakosztandisz Elena elnök: Megköszöni a meghívást. Ismerteti, hogy a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre 60 ezer forint pénzmaradványt hozott át a megelőző évről, 1,040 millió forint állami támogatást és 686 308 forint feladat alapú támogatásból tudtak gazdálkodni. Ebből a tavalyi évben három pályázatot tudtak megvalósítani, melyből többek között táncházat tartottak, a görög polgárháborúból menekültek70 éves évfordulójának alkalmából 3 eseményét tartottak, továbbá Balatonalmádiba buszkirándulást szerveztek. Ezen kívül a városi megemlékezéseket, a görögséget érintő megemlékezéseken koszorúzásokon is részt vettek. A város által Ófaluban rendezett Szőlővirág nemzetiségi találkozón is képviselték a görögséget, egyrészt fellépésükkel, másrészt az egyik pincében történő vendéglátás terén. Dologi kiadásaikból papír, írószerre használtak, telefon és útiköltség elszámolásra. Táncházakat is rendeztek,többek között a Budafoki borfesztiválon, a 70. évi megemlékezés alkalmából, valamint a Szőlővirág ünnepségen, de úgy gondolja ezeken a rendezvényeken a közmeghallgatás ülésén megjelentek is zömében részt vettek. Legutóbb az Alsó utcai rendezvényen is részt vettek, valamint a város felkérésére a Főtéren lévő Adventi rendezvényen fellépet a Görög Kariatidák Kórusa. Beszámolóját pedig a közmeghallgatást követőKarácsonyi rendezvénnyel zárja, melyen fellép a Kariatidák Kórusa, az Ellenizmosz táncegyüttes és a Pyrgos ad görög zenei show-t, a műsort követően görög táncházra kerül sor, melyen a zenét szintén a Pyrgos Zenekar biztosítja. Ismerteti az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó terveit, továbbá a Bethlen Gábor alapkezelőhöz benyújtott pályázatokat, melyben szerepel egy Krétai utazás a Bizánci Kultúra megismerése címmel, táncház, weboldal, nemzetiségi nap, továbbá Sina Simon emlékfüzet kiadása, valamint emléktábla avatása, ennek eredményét még várják. Kérdése, hogy van valakinek esetleg a jövőre vonatkozó kérése, javaslata?

 

Ajanidisz Pandeliszné: Megköszöni Papakosztandisz Eleni elnök asszony és a testület munkáját, nagyon hasznosnak és tartalmas volt számukra a 2019. évi program.

 

Papakosztandisz Elena elnök: Igyekeznek a 2020. évben is tartalmas programokat megszervezni. Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, 16:50 órakor bezárja a közmeghallgatás ülését, minden résztvevőt szeretettel vár az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett görög karácsonyi ünnepségére és táncházára.

 

 

K.m.f.

 

 

 

                  Trnka Szilvia                                                           Papakosztandisz Elena

            jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                 elnök