NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Beszámoló a Görög Karácsonyi ünnepségről
  • Beszámoló aBudapest Főváros XI. kerületi Újbudai Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás megkötéséről
  • Beszámoló az éves közmeghallgatás megtartásáról

 

Papakosztandisz Elena elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Trnka Sziliva képviselőt javasolja, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Trnka Szilvia elnökhelyettest kéri fel jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint a következő napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

  • Beszámoló a Görög Karácsonyi ünnepségről
  • Beszámoló a Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás megkötéséről
  • Beszámoló az éves közmeghallgatás megtartásáról

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Görög Karácsonyi ünnepségről

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy 2019. december 13-án megtartották a Parkvárosi Közösségi Házban rendezett Görög Karácsonyi ünnepséget, amelyen fellépett a Kariatidák Görög-Magyar Kulturális Egyesület, az Ellenizmosz Görög-Magyar Kulturális Egyesület, Pyrgos Görög Hagyományőrző Néptánc Együttes, akik nagyon színvonalas műsort adtak elő. A Pyrgos zenekar pedig a vacsorát követő Táncház alatti szolgáltatta a zenei műsort, ismerteti a költségek alakulását. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra beszámolója elfogadását.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az elnök beszámolóját a 2019. december 13-án-, Parkvárosi Közösségi Házban rendezett Görög Karácsonyi ünnepségről.  „

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

63/2019. (XII.16.) GNÖ határozat

Görög Karácsonyi ünnepség rendezéséről szóló beszámolóról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az elnök beszámolóját a 2019. december 13-án-, Parkvárosi Közösségi Házban rendezett Görög Karácsonyi ünnepségről.

 

 2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Papakosztandisz Eleni elnök: A korábbi döntésnek megfelelően megkötötték az együttműködési megállapodást a Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Görög Nemzetiségi Önkormányzattal, melyet bemutat. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a beszámolója elfogadását.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az elnök beszámolóját a Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Görög Nemzetiségi Önkormányzattalegyüttműködési megállapodás megkötéséről.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

64/2019. (XII.16.) GNÖ határozat

 

a Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás megkötéséről

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az elnök beszámolóját, hogy a korábbi döntésük értelmében Érd Megyei Jogú Város 2020. évre szóló munkatervéhez javaslattal élt.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Beszámoló az éves közmeghallgatás megtartásáról

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Beszámol a 2019.12.13-ai közmeghallgatás megtartásáról. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra beszámolója elfogadását.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a 2019.12.13-ai közmeghallgatás megtartásáról.”

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

65/2019. (XII.16.) GNÖ határozat

a közmeghallgatás megtartásáról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a 2019.12.13-ai közmeghallgatás megtartásáról

 

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Mivel több észrevétel, kérdés, hozzászólás nem érkezett 15:14 órakor bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

 

K.m.f.

 

 

 

     Trnka Szilvia                                                                          Papakosztandisz Eleni

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                     elnök