NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Javaslat a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő úti-költség biztosításáról, valamint a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő telefon költség biztosításáról
  • Javaslat Görög Karácsonyi ünnepség rendezésére
  • Javaslat az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

Papakosztandisz Elena elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Trnka Sziliva képviselőt javasolja, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Trnka Szilvia elnökhelyettest kéri fel jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint a következő napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

  • Javaslat a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő úti-költség biztosításáról, valamint a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő telefon költség biztosításáról
  • Javaslat Görög Karácsonyi ünnepség rendezésére
  • Javaslat az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő úti-költség biztosításáról, valamint a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő telefon költség biztosításáról

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy alakuló ülésük után szükséges néhány döntés ismételt meghozatala. Kéri az útiköltségre, illetve a telefonköltségek biztosítására vonatkozó határozatot az utolsó negyedévre elfogadni. Hozzáteszi, hogy az elnök költségtérítésére vonatkozó szavazáson nem vesz részt. Felteszi szavazásra az ismertetett útiköltség megtérítésére vonatkozó javaslatot.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnöknek a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében, a képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggésben felmerülő szükséges és igazolt útiköltségének (üzemanyagköltség) megtérítésére legfeljebb havi 20 ezer forint összeget biztosít, továbbá biztosítja az alkalmanként felmerülő szükséges és igazolt úthasználati díj megtérítését, az elnök tulajdonában lévő KEL-160 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan. 2019. október 13-ától 2019. december 31-ig, a szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetésébe betervezi.

Az alapnorma átalánnyal történő elszámolás útnyilvántartás alapján havonta, a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján való leadással történik.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Papakosztandisz Eleni Elnök„

 

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

40/2019. (XI.13.)számú

h a t á r o z a t

 

a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő úti-költség biztosításáról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnöknek a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében, a képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggésben felmerülő szükséges és igazolt útiköltségének (üzemanyagköltség) megtérítésére legfeljebb havi 20 ezer forint összeget biztosít, továbbá biztosítja az alkalmanként felmerülő szükséges és igazolt úthasználati díj megtérítését, az elnök tulajdonában lévő KEL-160 forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan. 2019. október 13-ától 2019. december 31-ig, a szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetésébe betervezi.

Az alapnorma átalánnyal történő elszámolás útnyilvántartás alapján havonta, a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján való leadással történik.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős:Papakosztandisz Elena Elnök

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Felteszi szavazásra az elnök telefonköltségének megtérítésére vonatkozó javaslatot.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Papakosztandisz Eleni elnöknek a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében, a képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggésben felmerülő telefonköltségére 2019. október 13-jától 2019. december 31-ig, havi legfeljebb 8000 forintot biztosít a 2019. évi költségvetésének terhére, amelynek költség és adó/járulék fedezetét a 2019. évi költségvetésébe betervezi.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:Papakosztandisz Eleni Elnök”

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

41/2019. (XI.13.)számú

h a t á r o z a t

 

a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő telefon költség biztosításáról ez elnök részére

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Papakosztandisz Eleni elnöknek a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében, a képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggésben felmerülő telefonköltségére 2019. október 13-jától 2019. december 31-ig, havi legfeljebb 8000 forintot biztosít a 2019. évi költségvetésének terhére, amelynek költség és adó/járulék fedezetét a 2019. évi költségvetésébe betervezi.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: Papakosztandisz Eleni Elnök

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Felteszi szavazásra Szopkó Aphrodité képviselő telefonköltségének megtérítésére vonatkozó javaslatot.

 

Szopkó Aphrodité képviselő bejelenti, hogy érintettség miatt nem szavaz.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szopkó Aphrodite képviselőnek a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében, a képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggésben felmerülő telefonköltségére 2019. október 13-jától 2019. december 31-ig, havi legfeljebb 8000 forintot biztosít a 2019. évi költségvetésének terhére, amelynek költség és adó/járulék fedezetét a 2019. évi költségvetésébe betervezi.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:Papakosztandisz Eleni Elnök”

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

42/2019. (XI.13.)számú

h a t á r o z a t

 

a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében felmerülő telefon költség biztosításáról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szopkó Aphrodite képviselőnek a nemzetiségi közfeladat-ellátása érdekében, a képviselő-testület képviseletében végzett tevékenységével összefüggésben felmerülő telefonköltségére 2019. október 13-jától 2019. december 31-ig, havi legfeljebb 8000 forintot biztosít a 2019. évi költségvetésének terhére, amelynek költség és adó/járulék fedezetét a 2019. évi költségvetésébe betervezi.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: Papakosztandisz Eleni Elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Görög Karácsonyi ünnepség rendezésére

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Javasolja, hogy az immáron hagyománnyá váló Görög Karácsonyi Ünnepségre különítsenek el 400.000 forintot, melyre idén is 2019. december 13-án kerül sor a Parkvárosi Közösségi Házban. Az ünnepséget megelőzően javasolja, hogy az éves közmeghallgatást is tartsák meg. Felteszi szavazásra javaslatát.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 13-án a Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi ünnepséget rendez, melyre a városból minden érdeklődőt várnak.

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete erre a célra 400 ezer forintot különít el 2019. évi költségvetéséből.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:Papakosztandisz Elena Elnök”

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

43/2019. (XI.13.)számú

h a t á r o z a t

 

Görög Karácsonyi ünnepség rendezéséről

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 13-án a Parkvárosi Közösségi Házban Görög Karácsonyi ünnepséget rendez, melyre a városból minden érdeklődőt várnak.

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete erre a célra 400ezer forintot különít el 2019. évi költségvetéséből.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Papakosztandisz Elena Elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 

Papakosztandisz Eleni elnök:J avasolja, hogy fogadják elaz Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Papakosztandisz Eleni Elnök”

 

44/2019. (XI.13.)számú

h a t á r o z a t

 

az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Papakosztandisz Eleni Elnök

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Mivel több észrevétel, kérdés, hozzászólás nem érkezett 9:23 órakor bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

K.m.f.

 

 

   Trnka Szilvia                                     Papakosztandisz Eleni

jegyzőkönyv-hitelesítő                                         elnök