NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Beszámoló a 17. Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja – Érd környéki rácok baráti találkozóján való részvételről
  • Javaslat az Árpád utcai Napfény Otthon szeptember 19-ei rendezvényén való részvételről
  • Javaslat a Magyarok Vására október 5-ei rendezvényén való részvételről
  • Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Köszönti az Érdi Horvát Önkormányzat tagjait és megnyitja a nemzetiségi önkormányzati ülést. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 3 fővel határozatképes. Felteszi szavazásra az ülés napirendjét.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta.

 

 

NAPIREND

 

  • Beszámoló a 17. Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja – Érd környéki rácok baráti találkozóján való részvételről
  • Javaslat az Árpád utcai Napfény Otthon szeptember 19-ei rendezvényén való részvételről
  • Javaslat a Magyarok Vására október 5-ei rendezvényén való részvételről
  • Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló a 17. Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja – Érd környéki rácok baráti találkozóján való részvételről

 

 

Antunovits Antal képviselő: Elmondja, hogy az idei, a 17. Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja – Érd környéki rácok baráti találkozója augusztus 31-én, szombaton volt. Ahogy csaknem másfél évtizede mindig, a hónap utolsó szombatján felépítették az utcában a színpadot, felállították a sátrakat és már kora reggel hozzáláttak a hatalmas üstökben főzött ételek elkészítéséhez. Idén is nagyon sokan voltak a hajnalig tartómulatságon. Az előkészületek már előző nap elkezdődtek, hiszen az Érdi Horgász Egyesület ezúttal is majdnem fél tonna halból készített halászlét, de több bográcsban is rotyogtak a finomságok. Volt lecsó, pincepörkölt, gulyás és még a horvát önkormányzat jóvoltából szárma is. A színpadi műsorokról ezúttal is a helyi művészeti csoportok gondoskodtak, és természetesen fellépett az Érdi Igraj Kolo Tánccsoport is. A buli ezúttal is hajnalig tartott, a talpalávalót az idei évben is a Tranzit Zenekar biztosította.

 

Weszelovits Istvánné elnök: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

71/2019. (IX.13.)

h a t á r o z a t a

a 17. Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja, Érd környéki rácok baráti találkozójáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 17. Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálja, Érd környéki rácok baráti találkozójáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy:Javaslat az Árpád utcai Napfény Otthon szeptember 19-ei rendezvényén való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Elmondja, hogy az Árpád utcai Napfény Otthon meghívta az Érdi Horvát Önkormányzatot és az Érdi Igraj Kolo Tánccsoportot szeptember 19-én tartandó rendezvényére. Javasolja, hogy fogadják el a meghívást a rendezvényre. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

72/2019. (IX.13.)

h a t á r o z a t a

a szeptember 19-ei Árpád utcai Napfény Otthon rendezvényén való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz szeptember 19-én az Árpád utcai Napfény Otthon rendezvényén.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy:Javaslat a Magyarok Vására október 5-ei rendezvényén való részvételről

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Elmondja, hogy a Magyarok Vására rendezői meghívták az Érdi Horvát Önkormányzatot és az Érdi Igraj Kolo Tánccsoportot október 5-én a Főtéren tartandó rendezvényére. Javasolja, hogy fogadják el a meghívást a rendezvényre. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

73/2019. (IX.13.)

h a t á r o z a t a

az október 5-ei Magyarok Vásárán való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz október 5-én a Magyarok Vásárán.

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Ismerteti az Érdi Horvát Önkormányzat augusztusi kiadásait. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést. Minden képviselőt szeretettel vár és elvár a 17:30-tól a volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő utca 42.) tartandó Közmeghallgatásra.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 17:30-kor ért véget.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Weszelovits Istvánné                                                                    Antunovits Antal

               Elnök                                                                                elnökhelyettes