N A P I R E N D:

 

1. Közmeghallgatás

 

 

Szczerba Roland elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. Felkéri Szczerba Loránd képviselőt a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:   Közmeghallgatás

 

 

Szczerba Roland elnök:A nemzetségi önkormányzatoknak a törvényben foglaltaknak megfelelőenévente egyszer közmeghallgatást kell tartaniuk. A közmeghallgatásra vonatkozó felhívás a helyben szokásos módon került meghirdetésre, megjelent a városi honlapon.

 

Megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban a képviselőkön és a polgármesteri hivatal munkatársán kívül – 15 perc várakozást követően – egyetlen érdeklődő sem jelent meg, ezért a közmeghallgatást bezárja.

 

 

 

A Képviselő-testület ülése 14:15 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

Szczerba Loránd                                                                               Szczerba Roland

képviselő                                                                                                   elnök