NAPIREND ELŐTT:

 

Szczerba Roland elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szczerba Loránd képviselőt kéri fel.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Szczerba Loránd képviselőt jelöli ki.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. módosítása

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. módosítása

 

Szczerba Roland elnök:A Közgazdasági Iroda a 2019. decemberi teljesítési adatok alapján előkészítette a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. számú módosítására vonatkozó javaslatát. Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Az Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

LENGYEL NEMZETISÉGI  ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi II. költségvetés módosítás

 

 
       

Ft-ban

 

 

 

Bevételek

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

  1 456 688

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    33

    176

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

    0

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 040 033

1 456 864

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

   926 953

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 040 033

2 383 817

 
             

1.

Működési célú bevételek

 

  1 040 033

  2 383 817

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 040 033

2 383 817

 

Kiadások

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   300 000

   169 837

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

   40 000

   40 000

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   493 207

  1 179 438

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   206 826

   326 826

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

   667 716

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 040 033

2 383 817

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 040 033

2 383 817

 
       

 

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

  1 040 033

  1 716 101

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

   667 716

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 040 033

2 383 817

 
       

 

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

667 716

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

-667 716

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

0

 
                     

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2019. évi költségvetési bevételt:

 

 1.456.864,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 926.953,-forintban a bevételi főösszegét pedig összesen 2.383.817,- forintban;

 

- 2019. évi költségvetési kiadást:

 

2.383.817,- forintban, kiadási főösszegét 2.383.817,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős:Szczerba Roland elnök

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2020. (II.05.) LNÖK

h a t á r o z a t a

 

a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. módosításáról

 

1. Az Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 

LENGYEL NEMZETISÉGI  ÖNKORMÁNYZAT
2019.évi II. költségvetés módosítás

 

 
       

Ft-ban

 

 

 

Bevételek

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

  1 456 688

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    33

    176

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

    0

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 040 033

1 456 864

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

   926 953

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 040 033

2 383 817

 
             

1.

Működési célú bevételek

 

  1 040 033

  2 383 817

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 040 033

2 383 817

 

 

Kiadások

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   300 000

   169 837

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

   40 000

   40 000

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   493 207

  1 179 438

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   206 826

   326 826

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

   667 716

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 040 033

2 383 817

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 040 033

2 383 817

 
       

 

 

 

1.

Működési célú kiadások

 

  1 040 033

  1 716 101

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

   667 716

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 040 033

2 383 817

 
       

 

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

667 716

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

-667 716

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

0

 
                     

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2019. évi költségvetési bevételt:

 

 1.456.864,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 926.953,-forintban a bevételi főösszegét pedig összesen 2.383.817,- forintban;

 

- 2019. évi költségvetési kiadást:

 

2.383.817,- forintban, kiadási főösszegét 2.383.817,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Szczerba Roland elnök

 

 

 

Szczerba Roland elnök: További hozzászólás nincs, a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 08:15 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

SzczerbaLoránd                                                                              Szczerba Roland

képviselő                                                                                                   elnök