A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal 2021. december 31-éig tartó határozott időre az alábbiak szerint:

Az együttműködési megállapodás célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a kultúrájuk megőrzése és népszerűsítése, hagyományaik és anyanyelvük ápolása és fejlesztése céljából közös programok és rendezvények megvalósításában szervezési és anyagi szempontból kölcsönösen részt vállaljanak, együtt cselekedjenek, kölcsönösen informálják egymást tevékenységükről. A nemzetiség jogainak széleskörű biztosítása érdekében figyelemmel kísérik és lehetőség szerint részt vesznek pályázatokon, együtt lépnek fel minden olyan tevékenységben, amely a nemzetiségi feladatok ellátását szolgálják.

 

Felelős:           Szczerba Roland elnök

Határidő:        folyamatos

 

 

Szczerba Roland

   elnök