NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Javaslat ÉMNÖSZ Gálán való részvételre
  • Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központban tartandó karácsonyi műsorra
  • Egyebek, tájékoztatók, beszámolók

 

Eszes Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét, melyre javasolja felvenni a Neue Zeitung 2020. évre vonatkozó megrendelésére-,és az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozónapirendi pont felvételét. Javasolja Hellinger Pált jegyzőkönyv-hitelesítőnek, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kérte fel Hellinger Pál képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPIREND:

 

  • Javaslat ÉMNÖSZ Gálán való részvételre
  • Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központban tartandó karácsonyi műsorra
  • Javaslat a Neue Zeitung 2020. évre vonatkozó megrendelésére
  • Javaslat Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
  • Egyebek, tájékoztatók, beszámolók

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat ÉMNÖSZ Gálán való részvételre

 

Eszes Mária elnök: Javasolja, hogy a Német NemzetiségiRosenbrücke Énekkar és a Hanselbeck Tánckar részére,2019. november 17-én Dunaharasztiban tartandó rendezvényre, Érd Dunaharaszti távolságra a buszköltséget bruttó 100 ezer forint összeget különítsenek el költségvetésükben. Javaslatát felteszi szavazásra.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Rosenbrücke Énekkar és a Hanselbeck Tánckar részére, 2019. november 17-én Dunaharasztiban tartandó rendezvényre, Érd Dunaharaszti távolságra a buszköltséget bruttó 100 ezer forint összegben a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

60/2019. (XI.14.) ÉVNNÖ

határozata

 

ÉMNÖSZ Gálán való részvételről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Német NemzetiségiRosenbrücke Énekkar és a Hanselbeck Tánckar részére,2019. november 17-én Dunaharasztiban tartandó rendezvényre, Érd Dunaharaszti távolságra a buszköltséget bruttó 100 ezer forint összegben a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

 

 2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központban tartandó karácsonyi műsorra

 

Eszes Mária elnök: 2019. december 6-án karácsonyi műsort rendeznek a Szepes Gyula Művelődési Központban, a terembérlés és a vendéglátás költségeire javasol bruttó 500 ezer forint költségvetésükből erre a célra elkülöníteni.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2019. december 6-án karácsonyi műsort rendez a Szepes Gyula Művelődési Központban, a terembérlés és a vendéglátás költségeire bruttó 500 ezer forint összeget a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

61/2019. (XI.14.)ÉVNNÖ

határozata

a Szepes Gyula Művelődési Központban tartandó karácsonyi műsorról

 

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2019. december 6-án karácsonyi műsort rendez a Szepes Gyula Művelődési Központban, a terembérlés és a vendéglátás költségeire bruttó 500 ezer forint összeget a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

 

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

 3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Neue Zeitung 2020. évre vonatkozó megrendelésére

 

Eszes Mária elnök: Javasolja a Neue Zeitung című német nyelvű folyóirat megrendelését 2020. évre továbbra is 6 példányban, erre a célra 54 ezer forint elkülönítése szükséges költségvetésükből. Javaslatát felteszi szavazásra.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évre megrendeli a Neue Zeitung című német nyelvű folyóiratot hat példányban, összesen 54.000 forintért, melynek költségét a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

62/2019. (XI.14.)ÉVNÖ

határozata

Neue Zeitung 2020. évre vonatkozó megrendeléséről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évre megrendeli a Neue Zeitung című német nyelvű folyóiratot hat példányban, összesen54.000 forintért, melynek költségét a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

Eszes Mária elnök: Javasolja az együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslat elfogadását.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

63/2019. (XI.14.)ÉVNÖ

határozata

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd MJV Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Máriaelnök

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek, tájékoztatók, beszámolók

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2019. november 23-án, szombaton 10 órai kezdetben tartja az ÉMNÖSZ a soron következő Közgyűlését Budakalász, Budai út 83 szám alatt, melyen részt kívánnak venni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 8:25 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 HellingerPál                                                                         Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                             elnök