NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évre szóló munkatervének véleményezésére, valamint a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának elfogadására

 

Eszes Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja Hellinger Pált jegyzőkönyv-hitelesítőnek, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kérte fel Hellinger Pál képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPIREND:

 

  • Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évre szóló munkatervének véleményezésére, valamint a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának elfogadására

 

 1.NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évre szóló munkatervének véleményezésére, valamint a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának elfogadására

 

Eszes Mária elnök: Ismerteti a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervét, mivel további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását. 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve - a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta és a munkatervben foglaltakat elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

58/2019. (X.28.)

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. nevelési évre szóló munkatervének véleményezéséről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve - a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta és a munkatervben foglaltakat elfogadja.

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

A határozat melléklete annak terjedelme miatt a jegyzőkönyv melléklete.

Eszes Mária elnök: Ismerteti a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját, mivel további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását. 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: határozat továbbítására - azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

59/2019. (X.28.)

 

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: határozat továbbítására - azonnal

Felelős: Eszes Mária elnök

 

A határozat melléklete annak terjedelme miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Eszes Mária elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 8:14 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.

 

K.m.f.

 

 

 

 HellingerPál                                                                       Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                             elnök